Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) trên địa bàn tỉnh

Ngày 13/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) trên địa bàn tỉnh.

TB ls

Ảnh minh họa

 Mục đích là tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng; tổ chức các hoạt động kỷ niệm với tinh thần trang trọng, phạm vi rộng, hình thức phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh để xây dựng Kế hoạch cụ thể của ngành, đơn vị, địa phương mình.  

Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh với các hình thức, nội dung phong phú, có ý nghĩa thiết thực hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, huy động đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia; tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Việc triển khai các hoạt động cần được lồng ghép với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ở các địa phương tránh hình thức, phô trương, lãng phí. Với nội dung các hoạt động cụ thể như: Công tác tuyên truyền; thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; vận động các cơ quan, đơn vị, các hội, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội và nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu và các đơn vị nuôi dưỡng, chăm sóc thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018); tập trung tu bổ, sửa chữa nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đề án xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin và Cổng thông tin điện tử về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

TL

VP UBND tỉnh