Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản

Ngày 28/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2977/UBND-KT về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

1 ATGT mua thu hoach nong san

Ảnh minh họa

Để tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân không sử dụng lòng lề, đường trái phép để làm nơi phơi, tuốt lúa gây cản trở và mất ATGT; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở với nội dung khuyến cáo những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông khi người dân lấn chiếm lòng lề đường để tổ chức tuốt lúa, phơi rơm rạ và làm nơi buôn bán; chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm , đặc biệt đối với các trường hợp đốt rơm rạ làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, đưa gạch đá, tre nứa che, chắn lấn chiếm lòng đường để lấy mặt bằng đặt máy tuốt, phơi nông sản,...

Giao Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT, Công an các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, cố tình sử dụng lòng lề đường để tuốt lúa, phơi rơm rạ, buôn bán nông sản gây cản trở, mất ATGT và mỹ quan đô thị. Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông, các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường kiểm tra, tuần tra, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đường bộ tuyên truyền, vận động người dân không vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT, lòng lề đường, làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Đồng thời đề nghị Cục Quản lý đường bộ III quan tâm chỉ đạo lực lượng thanh tra Chi cục quản lý đường bộ III.2 và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, phối hợp chính quyền địa phương trong việc phát hiện, tuyên truyền, xử lý vi phạm.

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, đăng tin, phát sóng các phóng sự, chuyên đề, chuyên mục cảnh báo về nguy cơ TNGT do tuốt lúa, phơi rơm rạ, buôn bán nông sản trên các tuyến đường; đăng tải những hình ảnh vi phạm tại các tuyến đường, địa phương cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và làm căn cứ để các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan. Giao Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội ở cơ sở tiến hành lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT cho cán bộ, Hội viên nêu gương trong việc chấp hành quy tắc giao thông, không phơi rơm, rạ, thóc lúa trên đường giao thông công cộng, nhất là họp chợ trên các tuyến đường Tỉnh lộ, Quốc lộ gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, gây mất mỹ quan đô thị. Đẩy mạnh việc thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông", phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan phát hiện, tuyên truyền, xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, yêu cầu Ban ATGT tỉnh chủ trì phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc triển khai và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, tập hợp báo cáo, đề xuất cho Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh