Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định

sinh vien khoinghiep

Ngày 20/6/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 39/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) trên địa bàn tỉnh

TB ls

Ngày 13/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018) trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020

hoi nhap

Ngày 12/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1991/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020.

Tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định

con nuoi

Ngày 08/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1950/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng năm 2018 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

1 can bo co so

Ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng năm 2018 thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015

1 ISO

Ngày 29/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1787/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch xây dựng, áp dụng và chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018

1 tot nghiep THPT 2018

Ngày 25/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2890/UBND-KT về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và kỳ thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản

1 ATGT mua thu hoach nong san

Ngày 28/5/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2977/UBND-KT về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mùa thu hoạch nông sản trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh

1 ho tro phu nu

Ngày 25/5/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 35/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2018.

Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018

1 tro giup phap ly cho nguoi khuyet tat

Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1655/QĐ-UBND về kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.