Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật trên địa bàn tỉnh

tuyên truyền luat thuy sản

Ngày 01/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3332/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản Luật trên địa bàn tỉnh.

Tập trung triển khai các giải pháp ngăn chăn bệnh Dịch tả heo Châu Phi và phòng chống dịch bệnh động vật cuối năm 2018.

heo chau phi

Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT- UBND về việc Tập trung triển khai các giải pháp ngăn chăn bệnh Dịch tả heo Châu Phi và phòng chống dịch bệnh động vật cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định

tieng viet

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3222/QĐ-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2025” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dung trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020

tieu dung

Ngày14/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3131/QĐ-UBND về việc phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dungtrên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020.

Triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 – 2020

thanh toán

Ngày 14/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3126/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2018 – 2020.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020

lao dong tre em

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3111/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020.

Thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

nhiem vu gd

Ngày 13/9/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 14/CT-UBND về việc thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định.

Ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh năm 2018

binh dang gioi

Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2018-2021

bao luc hoc duong

Ngày 04/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND về việc triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Định

dieu tra ds

Ngày 05/9/2018, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 13/CT-UBND về việc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Bình Định.