Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ công việc tại các sở, ban, ngành, địa phương (Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 23/11/2018) Viết bởi Tran Nguyen Ngoc Thanh 38
Danh sách nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng chưa cập nhật trên phần mềm Theo dõi chỉ đạo của UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 102
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 10 năm 2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 83
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao 9 tháng đầu năm 2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 65
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Tháng 08/2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 76
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Tháng 07/2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 89
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Tháng 6/2018 Viết bởi Tran Nguyen Ngoc Thanh 144
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Tháng 5/2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 111
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Tháng 4/2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 92
Thống kê tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Quý I/2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 89