Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Biểu dương chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Sáng nay (10/10), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức gặp mặt và biểu dương chức sắc tiêu biểu các tôn giáo góp phần thực hiện đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh năm 2017. Đến dự có các đồng chí: Lê Kim Toàn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Đình Thú – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; cùng 150 vị đại diện cho quý chức sắc của Phật giáo, Công giáo, Tin lành, các hệ phái Cao đài, Phật giáo Hòa Hảo, đạo Minh Sư trên địa bàn tỉnh.

1 chuc sac ton giao Copy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Phi Hổ (giữa) trao Bằng khen cho các tập thể. 

Trong thời gian qua, giáo hội các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng quy định của pháp luật, đúng quy định của giáo luật trên tinh thần hòa hợp đoàn kết, góp phần xây dựng các mục tiêu, duy trì tôn chỉ đúng đắn của tổ chức giáo hội đề ra trong hiến chương. Trong đó, các vị chức sắc đã lãnh đạo giáo hội, hướng dẫn tín đồ hành đạo gắn bó với dân tộc, an tâm, phấn khởi về chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, pháp luật của nhà nước về tôn giáo, thực hiện sống tốt đời đẹp đạo, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn nhiệt liệt biểu dương những đóng góp của các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đối với công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà thời gian qua. “Đại đoàn kết toàn dân là sức mạnh để dân tộc ta vượt qua đói nghèo, lạc hậu hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong đó, cộng đồng các tôn giáo là thành phần không thể tách rời trong ngôi nhà đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, tôi đề nghị các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trong tỉnh tiếp tục vận động, hướng dẫn tín đồ thực hiện tốt đường hướng hành đạo do tổ chức giáo hội đề ra (…); phát huy bản sắc, truyền thống, giá trị văn hóa của dân tộc gắn với những điểm tương đồng trong giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, xây dựng đời sống tín ngưỡng tôn giáo phong phú, văn minh, phù hợp với luật pháp. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, lương giáo một lòng chung tay xây dựng, phát triển quê hương, đất nước giào đẹp.” – đồng chí Lê Kim Toàn nhấn mạnh.

Trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân đã có đóng góp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Kim Loan

VP UBND tỉnh