Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi đi kiểm tra tiến độ dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ

Ngày 30/5/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy NhơnSau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Nông nghiệp và PTNT báo cáo; Ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 112/TB-UBND ngày 05/06/2017.

1 ke chong sat lo

Ảnh minh họa

Hiện nay tiến độ thi công hạng mục nạo vét lòng sông và xây dựng tuyến đê sông Hà Thanh đoạn từ hạ lưu đập Phú Hòa đến cầu Đôi thực hiện chậm, không đáp ứng được yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trước mắt, tập trung thi công dứt điểm phía bờ hữu của hạng mục nêu trên. Bên cạnh đó nhà thầu cần phải có cam kết về tiến độ thực hiện. Việc thay đổi biện pháp thi công so với thiết kế được phê duyệt, yêu cầu Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu lại quy định của gói thầu EC, cần phải tính toán chi tiết, báo cáo UBND tỉnh.

Mặt khác, thống nhất chủ trương bổ sung xây dựng thêm một nhịp cầu Đôi để tăng khả năng tiêu, thoát lũ cho tuyến sông Hà Thanh. Giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn nghiên cứu bổ sung, báo cáo rõ các nội dung liên quan về việc mở rộng một nhịp cầu Đôi cho UBND tỉnh. Kinh phí thực hiện hạng mục tùy theo tổng mức đầu tư, UBND tỉnh sẽ xác định để đưa vào dự án đầu tư hoặc đầu tư một dự án riêng. Trong đó, cần phân định rõ nguồn kinh phí của tỉnh và nguồn kinh phí do thành phố Quy Nhơn đối ứng cho hạng mục nêu trên.  Đối với tuyến đường ống xăng dầu: giao Ban Quản lý dự án nghiên cứu, khảo sát tuyến đi, cao độ, mức độ ảnh hưởng của tuyến đường ống đối với công trình để có phương án xử lý phù hợp.

Riêng tuyến sông Dinh, yêu cầu Ban Quản lý dự án chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo đơn vị tư vấn khảo sát phương án để góp phần phân lũ cho sông Hà Thanh, báo cáo UBND tỉnh. Đối với UBND thành phố Quy Nhơn, yêu cầu UBND thành phố Quy Nhơn tập trung chỉ đạo công tác Bồi thường, GPMB của tuyến sông Hà Thanh đoạn từ đập Phú Hòa đến cầu Đôi, đảm bảo giao mặt bằng sạch cho đon vị thi công trước ngày 15/6/2017. Phối hợp với Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án mở rộng một nhịp cầu Đôi, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.  Đối với công tác tái định cư: Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương xây dựng khu tái định cư phía đông chùa Bình An, phường Nhơn Bình để phục vụ cho công tác tái định cư.

Đối với nhà thầu thi công, yêu cầu nhà thầu tìm mọi biện pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công, cơ bản vượt lũ đối với hạng mục nạo vét lòng sông và xây dựng bờ hữu tuyến đê sông Hà Thanh đoạn từ hạ lưu đập Phú Hòa đến cầu Đôi đảm bảo trước ngày 30/8/2017. Tìm biện pháp thi công hạng mục đặt ống buy đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, giá thành thấp nhất, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm tra, đề xuất UBND tỉnh.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh