Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin tổng hợp ngày 03-03-2017

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

-  Đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung, Chi nhánh Quy Nhơn thuê thêm khoảng 10.482 m2 mặt bằng tiếp giáp phía Bắc lô B5, Khu công nghiệp Phú Tài để mở rộng Nhà máy Bia; đồng thời cho di dời địa điểm đã giao Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Nhà văn hóa cho công nhân sang vị trí tiếp giáp với đường trục Khu công nghiệp Phú Tài hoặc vị trí khác phù hợp với nhu cầu thực tế.

- Giao Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND thành phố Quy Nhơn xem xét có ý kiến bằng văn bản về vấn đề quy hoạch, tiêu thoát lũ liên quan đến dự án Bãi đậu xe và dịch vụ vận tải tại phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH Dịch vụ Vạn Thành đăng ký đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế,Sở Thông tin và Truyền thông,Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Ban Tổ chức cuộc đua, có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông nhằm tạo điều kiện cho cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 đi qua địa bàn tỉnh đảm bảo an tòan, thuận lợi, đạt kết quả.

- Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 426/BVHTTDL-GĐ ngày 13/02/2017 về việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017, báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

 - Đồng ý chủ trương cho lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 theo hướng đạt chuẩn đô thị loại IV, trong đó kế thừa các nội dung của đồ án Quy hoạch chung đô thị Bồng Sơn đã được phê duyệt năm 2009, Quy hoạch chung đô thị Tam Quan được phê duyệt năm 2011 và các đồ án quy hoạch khác có liên quan, làm cơ sở để rà soát công nhận loại đô thị trước khi thành lập thị xã Hoài Nhơn theo như đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản 184/SXD-QHKT ngày 22/02/2017.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, đề xuất các nội dung theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản 1155/BKHĐT-PTDN ngày 16/02/2017 về việc xây dựng Phương án sắp xếp công ty thủy lợi, thủy nông, trình UBND tỉnh trước ngày 06/03/2017 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng thời gian quy định.

- Đồng ý chủ trương tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2018) và 50 năm thành lập Điện ảnh Bình Định (15/3/1968 - 15/3/2018). Về kinh phí tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao làm việc thống nhất với Sở Tài chính, báo cáo UBND tỉnh. 

TL
VP UBND tỉnh