Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp về việc triển khai “Đường hoa Thanh niên Bình Định”

duong hoa

Ảnh minh họa

Ngày 22/01/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì cuộc họp bàn về việc triển khai “Đường hoa Thanh niên Bình Định”. Sau khi nghe Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trình bày nội dung tiến độ triển khai “Đường hoa Thanh niên Bình Định” và ý kiến tham gia đề xuất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 12/TB-UBND ngày 25/01/2016.

Theo đó, Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan thẩm định các nội dung tuyên truyền, quảng bá “Đường hoa Thanh niên Bình Định” trước khi đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và các phướn, Panô treo dọc theo tuyến đường hoa.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra triễn lãm “Đường hoa Thanh niên Bình Định”. Giao Công an Phòng cháy và chữa cháy tỉnh chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan xây dựng phương án phòng cháy và chữa cháy tại khu vực triễn lãm “Đường hoa thanh niên Bình Đinh”.

Giao Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều chỉnh lại kích thước “Đường hoa Thanh niên Bình Định” cho phù hợp, đảm bảo hoạt động kinh doanh, buôn bán của các hộ dân xung quanh tuyến đường.

 Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND các phường: Lý Thường Kiệt, Ngô Mây và các cơ quan liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh xung quanh tuyến đường ủng hộ việc triển khai xây dựng “Đường hoa Thanh niên Bình Định” chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và mừng Xuân Bính Thân 2016. Chỉ đạo Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn cung cấp nguồn nước để đảm bảo thi công và duy trì “Đường hoa Thanh niên Bình Định” trong thời gian triễn lãm; Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quy Nhơn tiến hành dọn vệ sinh và bố trí thùng rác công cộng đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực “Đường hoa Thanh Niên Bình Định”. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian diễn ra triễn lãm “Đường hoa Thanh niên Bình Định”. Chỉ đạo UBND các phường: Ngô Mây, Lý Thường Kiệt và Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn bố trí địa điểm giữ xe tại các điểm: Trường THCS Ngô Văn Sở, khu vực bãi cỏ trước Trung tâm Thương mại Quy Nhơn và Công viên thiếu nhi để phục vụ nhân dân và du khách tham quan “Đường hoa Thanh niên Bình Định”.

Giao Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định phối hợp với Tỉnh đoàn có kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tấn, báo chí của tỉnh để các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng thanh thiếu nhi biết, ủng hộ và đến tham quan “Đường hoa Thanh niên Bình Định”. Giao Công ty Điện lực Bình Định có kế hoạch đảm bảo nguồn điện ổn định trong thời gian diễn ra triễn lãm “Đường hoa Thanh niên Bình Định” và cử nhân viên kỹ thuật thường xuyên theo dõi để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra tại khu vực đường hoa nêu trên; phối hợp với Công ty Cổ phần Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn kiểm tra, đảm bảo kỹ thuật an toàn về điện tại khu vực triễn lãm “Đường hoa thanh niên Bình Đinh”.

Bên cạnh đó, đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Hoàn Cầu tạo điều kiện thuận lợi, bố trí mặt bằng cổng sau Trung tâm Thương mại thành phố Quy Nhơn (đường Vũ Bảo) để Ban Tổ chức đặt trạm trực an ninh; đồng thời xây dựng phương án phòng cháy và chữa cháy riêng cho Trung tâm Thương mại khi có tình huống xảy ra.

TL

VP UBND tỉnh