Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tin vắn ngày 25/01/2016

toa nha vp

Văn phòng UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành một số văn bản với các nội dung sau:

-  Đồng ý chủ trương cho UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức điều chỉnh quy hoạch đất ở đối với khu đất phía Đông đường Nguyễn Thị Thập để tạo quỹ đất tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng dự án kè chống lấn chiếm kết hợp chỉnh trang đô thị  khu vực 10 phường Hải Cảng.

- Đồng ý Kịch bản Chương trình Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân đón giao thừa Bính Thân 2016 kèm theo Tờ trình số 54TTR-SVHTTDL ngày 12/01/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiệ có hiệu quả các nội dung, công việc có liên quan đến Chương trình Dạ hội mừng Đảng, mừng Xuân và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh để theo dõi chỉ đạo.

- Đồng ý chủ trương cho thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xác định khối lượng đá tại lô B49, Khu công nghiệp Phú Tài của Công ty TNHH Tân Phước để làm cơ sở cho việc tính toán giá trị tận thu đá tại mặt bằng của doanh nghiệp như đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế tại văn bản 2837/BQL-QLĐT ngày 31/12/2015.

- Giao Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Công Thương phối hợp với Hội Nông dân tỉnh lựa chọn, giới thiệu và đề cử các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh để tham gia Chương trình ”Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015” lần thứ 3 năm 2016.

TL

VP UBND tỉnh