Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 633 vào lúc 13h30 ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 9 2018 18
Giấy mời 632 vào lúc 07h30 ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh 25 Tháng 9 2018 12
Giấy mời 627 vào lúc 14h00 ngày 25 tháng 09 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 9 2018 23
Giấy mời 628 vào lúc 16h00 ngày 24 tháng 09 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 9 2018 8
Giấy mời 626 vào lúc 13h30 ngày 24 tháng 09 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 24 Tháng 9 2018 7
Giấy mời 624 vào lúc 08h00 ngày 25 tháng 09 năm 2018 tại Huyện Phù cát 24 Tháng 9 2018 10
Giấy mời 621 vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại 01 Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Quy Nhơn 20 Tháng 9 2018 25
Giấy mời 620 vào lúc 15h00 ngày 20 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 19 Tháng 9 2018 29
Giấy mời 619 vào lúc 13h30 ngày 20 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 19 Tháng 9 2018 21
Giấy mời 612 vào lúc 14h00 ngày 19 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 17 Tháng 9 2018 25
Giấy mời 610 vào lúc 14h00 ngày 19 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 17 Tháng 9 2018 18
Giấy mời 609 vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 17 Tháng 9 2018 16
Giấy mời 611 vào lúc 07h30 ngày 18 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 17 Tháng 9 2018 17
Giấy mời 607 vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 17 Tháng 9 2018 21
Giấy mời 608 vào lúc 08h30 ngày 19 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 17 Tháng 9 2018 25
Giấy mời 606 vào lúc 08h30 ngày 14 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 13 Tháng 9 2018 26
Giấy mời 605 vào lúc 14h00 ngày 14 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 12 Tháng 9 2018 27
Giấy mời 604 vào lúc 14h00 ngày 14 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 12 Tháng 9 2018 31
Giấy mời 602 vào lúc 07h30 ngày 14 tháng 9 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 11 Tháng 9 2018 30
Giấy mời 603 vào lúc 07h30 ngày 12 tháng 9 năm 2018 tại Văn phòng Tỉnh uỷ 11 Tháng 9 2018 21