Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 413 vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp 6, Văn phòng UBND tỉnh. 20 Tháng 6 2018 3
Giấy mời 408 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 6 2018 15
Giấy mời 412 vào lúc 09h00 ngày 20 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 6 2018 15
Giấy mời 410 vào lúc 09h30 ngày 21 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 6 2018 10
Giấy mời 409 vào lúc 07h30 ngày 22 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 6 2018 17
Giấy mời 414 vào lúc 15h00 ngày 20 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 19 Tháng 6 2018 16
Giấy mời 398 vào lúc 14h00 ngày 20 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 18 Tháng 6 2018 22
Giấy mời 404 vào lúc 10h00 ngày 19 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 18 Tháng 6 2018 12
Giấy mời 406 vào lúc 14h00 ngày 19 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 18 Tháng 6 2018 9
Giấy mời 407 vào lúc 07h30 ngày 20 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh. 18 Tháng 6 2018 13
Giấy mời 411 vào lúc 09h30 ngày 20 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh. 18 Tháng 6 2018 14
Giấy mời 405 vào lúc 07h30 ngày 19 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh. 18 Tháng 6 2018 6
Giấy mời 400 vào lúc 14h00 ngày 18 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh 18 Tháng 6 2018 10
Giấy mời 397 vào lúc 16h30 ngày 18 tháng 06 năm 2018 tại Trụ sở Ban Giải phóng mặt bằng 18 Tháng 6 2018 9
Giấy mời 399 vào lúc 13h30 ngày 18 tháng 06 năm 2018 tại Hiện trường 18 Tháng 6 2018 7
Giấy mời 396 vào lúc 07h30 ngày 18 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 18 Tháng 6 2018 6
Giấy mời 401 vào lúc 13h30 ngày 18 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 18 Tháng 6 2018 6
Giấy mời 402 vào lúc 09h30 ngày 18 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 18 Tháng 6 2018 5
Giấy mời 403 vào lúc 16h00 ngày 18 tháng 06 năm 2018 tại Trụ sở Ban Giải phóng mặt bằng 18 Tháng 6 2018 6
Giấy mời 381 vào lúc 15h30 ngày 15 tháng 06 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh. 13 Tháng 6 2018 20