Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giấy mời 793 vào lúc 14h00 ngày 19 tháng 12 năm 2018 tại Khách sạn Thanh Bình 14 Tháng 12 2018 6
Giấy mời 791 vào lúc 07h30 ngày 13 tháng 12 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 12 Tháng 12 2018 14
Giấy mời 790 vào lúc 14h00 ngày 12 tháng 12 năm 2018 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh 12 Tháng 12 2018 8
Giấy mời 788 vào lúc 14h00 ngày 12 tháng 12 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 12 Tháng 12 2018 6
Giấy mời 787 vào lúc 14h00 ngày 13 tháng 12 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 11 Tháng 12 2018 17
Giấy mời 785 vào lúc 13h30 ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 10 Tháng 12 2018 19
Giấy mời 784 vào lúc 07h30 ngày 11 tháng 12 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh 10 Tháng 12 2018 15
Giấy mời 777 vào lúc 14h00 ngày 04 tháng 12 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 03 Tháng 12 2018 44
Giấy mời 768 vào lúc 09h30 ngày 28 tháng 11 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 27 Tháng 11 2018 48
Giấy mời 769 vào lúc 07h30 ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 27 Tháng 11 2018 42
Giấy mời 767 vào lúc 08h00 ngày 30 tháng 11 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 26 Tháng 11 2018 48
Giấy mời 763 vào lúc 07h30 ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 26 Tháng 11 2018 25
Giấy mời 764 vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại Phòng họp 3, Văn phòng UBND tỉnh 26 Tháng 11 2018 17
Giấy mời 760 vào lúc 09h00 ngày 28 tháng 11 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 26 Tháng 11 2018 24
Giấy mời 762 vào lúc 08h00 ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 26 Tháng 11 2018 19
Giấy mời 762 vào lúc 10h30 ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại Phòng họp 2, Văn phòng UBND tỉnh 26 Tháng 11 2018 20
Giấy mời 765 vào lúc 10h30 ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại Phòng họp 1, Văn phòng UBND tỉnh 26 Tháng 11 2018 14
Giấy mời 765 vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại Phòng họp 4, Văn phòng UBND tỉnh 26 Tháng 11 2018 14
Giấy mời 758 vào lúc 07h30 ngày 27 tháng 11 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 23 Tháng 11 2018 54
Giấy mời 756 vào lúc 14h00 ngày 23 tháng 11 năm 2018 tại Phòng họp A, Văn phòng UBND tỉnh 22 Tháng 11 2018 33