Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Rà soát các chỉ tiêu sử dụng đất rừng trong phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Định 15 Tháng 10 2018 177
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định 04 Tháng 10 2018 210
Phân bổ chi tiết vốn hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2016 cho Dự án xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu úng, thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh 03 Tháng 10 2018 202
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan ( giai đoạn 1) 26 Tháng 4 2018 477
Phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỉ lệ 1/2.000 hệ thống cảng cá. khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan 20 Tháng 10 2016 631
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao 20 Tháng 10 2016 622
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 vườn ươm cây giống công nghệ cao tại Bình Định 20 Tháng 10 2016 601
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ 20 Tháng 10 2016 637
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Định đến năm 2020. 10 Tháng 9 2015 1086
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành trồng trọt tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 10 Tháng 9 2015 1500
Phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020. 07 Tháng 9 2015 863
Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2003-2010 07 Tháng 9 2015 1363
Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 25 Tháng 10 2007 1386