Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan ( giai đoạn 1) 26 Tháng 4 2018 161
Phê duyệt Quy hoạch phân khu chức năng tỉ lệ 1/2.000 hệ thống cảng cá. khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan 20 Tháng 10 2016 351
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công trình: Khu nuôi tôm thương phẩm ứng dụng công nghệ cao 20 Tháng 10 2016 345
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 vườn ươm cây giống công nghệ cao tại Bình Định 20 Tháng 10 2016 325
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nuôi tôm thương phẩm siêu thâm canh công nghệ cao xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ 20 Tháng 10 2016 335
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Định đến năm 2020. 10 Tháng 9 2015 714
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành trồng trọt tỉnh Bình Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 10 Tháng 9 2015 1143
Phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2015 - 2020. 07 Tháng 9 2015 580
Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định giai đoạn 2003-2010 07 Tháng 9 2015 976
Quy hoạch tổng thể ngành thủy sản Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 25 Tháng 10 2007 1106