Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tuy Phước để xây dựng khu dân cư thị trấn Tuy Phước 16 Tháng 10 2018 200
Về chủ trương đầu tư Tên dự án: Các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, có sử dụng vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2018, trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh 16 Tháng 10 2018 165
Về chủ trương đầu tư Tên dự án: Các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ,có sử dụng vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2018 trên địa bàn huyện Phù Cát 16 Tháng 10 2018 172
Về chủ trương đầu tư Tên dự án: Các dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, có sử dụng vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh năm 2018 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. 16 Tháng 10 2018 176
Phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án Dự án: Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn 15 Tháng 10 2018 180
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Hoài Nhơn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 25 Tháng 7 2010 2586