Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, có xét đến năm 2025 04 Tháng 10 2018 200
Phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập Thủy điện Vĩnh Sơn năm 2018 (địa phận tỉnh Bình Định) 03 Tháng 10 2018 201
Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, Hợp phần Quy hoạch chi tiết lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Hợp phần 2) 27 Tháng 4 2018 676
Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 26 Tháng 4 2018 493
Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn 01 Tháng 10 2017 896
Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 21 Tháng 12 2016 668
Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Đồi Hỏa Sơn, xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn 20 Tháng 10 2016 694
Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Thắng Công (thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) 20 Tháng 10 2016 656
Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn 18 Tháng 1 2016 1696
Quyết định về việc phê duyệt thiết kế đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp An Mơ, thị xã An Nhơn 15 Tháng 1 2016 1058
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 15 Tháng 1 2016 1435
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn 14 Tháng 1 2016 910
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh, huyện Tây Sơn 14 Tháng 1 2016 815
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp chế biến hải sản tập trung xã Cát Khánh, huyện Phù Cát 14 Tháng 1 2016 975
Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 13 Tháng 1 2016 862
Quy hoạch phát triển làng nghề tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 10 Tháng 9 2015 1991
Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 thuộc thẩm quyền quản lý và cấp phép của UBND tỉnh 06 Tháng 9 2015 928
Đề án Phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bình Định đến năm 2020 04 Tháng 9 2015 947
Quy hoạch các khu, cụm công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 04 Tháng 9 2015 1949
Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp tỉnh Bình Định đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 27 Tháng 8 2015 2428