Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Chủ trương lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Sửa chữa, nâng cấp Tràn xả lũ đập Cấm, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn 04 Tháng 10 2018 188
Chủ trương cắt giảm các hạng mục công trình thuộc dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định 04 Tháng 10 2018 223
Phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp" tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 27 Tháng 4 2018 437
Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh Miền trung 22 Tháng 3 2017 546
Quyết định về việc ban hành quy định về chính sách hỗ trợ phát triển giống cây trồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. 14 Tháng 1 2016 1532
Chính sách hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, kênh mương nội đồng giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh. 31 Tháng 12 2015 3381
Một số chủ trương và biện pháp phát triển cây điều. 10 Tháng 9 2015 968
Chính sách ưu đãi đối với đất nông nghiệp chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 09 Tháng 9 2015 1450
Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn xuất khẩu. 08 Tháng 9 2015 2070
Chính sách khuyến khích phát triển các khu chăn nuôi trang trại tập trung. 08 Tháng 9 2015 2281
Chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi bò sữa. 08 Tháng 9 2015 1770
Quy định về chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định 2015-2020 25 Tháng 12 2014 837