Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch hoạt động Thông tin đối ngoại tỉnh Bình Định năm 2018

Tập tin đính kèm 1036/QĐ-UBND

Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật" trên địa bàn tỉnh năm 2018

Tập tin đính kèm

Ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp cho lao động tỉnh Bình Định, giai đoạn 2018 - 2020

Tập tin đính kèm 1026/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định

Tập tin đính kèm 629/QĐ-UBND

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2018 tại tỉnh Bình Định

Tập tin đính kèm 971/QĐ-UBND

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái FLC Cù Lao Xanh

Tập tin đính kèm 2995/QĐ-UBND