Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định Viết bởi Tran Dinh Nghia 23
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý II năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 63
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh năm 2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 73
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 Viết bởi Tran Dinh Nghia 72
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 63
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý III và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý IV năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 108
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính quý III năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh Viết bởi Tran Dinh Nghia 66
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 Viết bởi Tran Dinh Nghia 66
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 Viết bởi Tran Dinh Nghia 66