Thứ hai, 24 / 7 / 2017 10:17:39 AM
Chào mừng đến với TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 24-09 đến 28-09-2018 30 Tháng 9 2018 41
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 17-09 đến 21-09-2018 30 Tháng 9 2018 32
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 09-04 đến 13-04-2018 16 Tháng 4 2018 103
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 19-02 đến 23-02-2018 25 Tháng 2 2018 158
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 07-11 đến 11-11-2017 13 Tháng 11 2017 268
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 31-07 đến 04-08-2017 14 Tháng 8 2017 346
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 10-07 đến 14-07-2017 18 Tháng 7 2017 64
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 03-07 đến 07-07-2017 11 Tháng 7 2017 111
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 05-06 đến 09-06-2017 10 Tháng 7 2017 99
Mẫu khảo sát hiện trạng sử dụng phần mềm ứng dụng tại Văn phòng 12 Tháng 4 2017 136
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 27-03 đến 31-03-2017 03 Tháng 4 2017 169
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 20-03 đến 24-03-2017 29 Tháng 3 2017 148
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 13-03 đến 17-03-2017 24 Tháng 3 2017 155
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 06-03 đến 10-03-2017 20 Tháng 3 2017 166
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 27-02 đến 03-03-2017 06 Tháng 3 2017 189
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 20-02 đến 24-02-2017 27 Tháng 2 2017 172
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 13-02 đến 17-02-2017 19 Tháng 2 2017 172
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 06-02 đến 10-02-2017 19 Tháng 2 2017 164
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 02-01 đến 06-01-2017 08 Tháng 1 2017 211
Tổng hợp thông tin Công nghệ thông tin 26-12 đến 30-12-2016 08 Tháng 1 2017 225