THÔNG BÁO


HIỆN NAY MỘT SỐ TRANG VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐƯỢC CHUYỂN SANG ĐỊA CHỈ MỚI, CỤ THỂ NHƯ SAU:


1.TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG CHUYỂN SANG http://vpub.binhdinh.gov.vn


2. TRANG VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CHUYỂN SANG http://vbdh.binhdinh.gov.vn


3. TRANG VĂN BẢN SAO LỤC CHUYỂN SANG http://vbsl.binhdinh.gov.vn/


4. TRANG CÔNG BÁO BÌNH ĐỊNH CHUYỂN SANG http://congbao.binhdinh.gov.vn


TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.