Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG UBND TỈNH

nguyen cong de

  Nguyễn Công Đệ 
    Bí thư chi đoàn


nguyen thi kim oanh

Nguyễn Văn Khánh
   Phó Bí thư chi đoàn

nguyen van khanh

   Võ Nguyễn Phương Tú
           Ủy viên
 

nguyen thi kim loan

Nguyễn Thị Kim Loan
           Ủy viên
 

le thanh son

        Nguyễn Văn Quý
            Ủy viên