Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH NHIỆM  KỲ 2013-2018

pham van thuy

         Phạm Văn Thủy
     Chủ tịch Công đoàn

 

a hai

         Phan Đình Hải
  Phó Chủ tịch Công đoàn

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

tran bao lam

        Trần Bảo Lâm
             Ủy viên

 

           k12

                  Lê Đức Phương
                               Ủy viên

 

tran thi hong tham

     Trần Thị Hồng Thắm
               Ủy viên

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

huynh the diu

     Huỳnh Thế Dịu
             Ủy viên

le minh duc

        Lê Minh Đức
               Ủy viên

diep tan nhiem

     Diệp Tấn Nhiệm
               Ủy viên

van kim thanh

     Văn Kim Thành
               Ủy viên

pham thi kim dong

Phạm Thị Kim Đông
             Ủy viên

tran hoai luc

        Trần Hoài Lực
               Ủy viên

nguyen thi khanh

     Nguyễn Thị Khanh
               Ủy viên

cu thi ngoc phuong

  Cù Thị Ngọc Phương
               Ủy viên