Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH NHIỆM  KỲ 2013-2018

pham van thuy

    Phạm Văn Thủy
  Chủ tịch Công đoàn

 

a hai

     Phan Đình Hải
Phó Chủ tịch Công đoàn

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

tran bao lam

  Trần Bảo Lâm
        Ủy viên
 

           K1

             Lê Minh Đức
                  Ủy viên
 

Nguyen Thi Kim Oanh

Nguyễn Thị Kim Oanh
             Ủy viên

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

huynh the diu

 Huỳnh Thế Dịu
        Ủy viên

AMinhK19

Nguyễn Nhật Minh
         Ủy viên

Võ Thị Lệ Thủy

   Võ Thị Lệ Thủy
         Ủy viên

van kim thanh

   Văn Kim Thành
          Ủy viên

pham thi kim dong

Phạm Thị Kim Đông
        Ủy viên

tran hoai luc

   Trần Hoài Lực
          Ủy viên

nguyen thi khanh

  Nguyễn Thị Khanh
          Ủy viên

cu thi ngoc phuong

 Cù Thị Ngọc Phương
            Ủy viên