Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Nhiệm vụ các Chuyên viên

A. PHÒNG TỔNG HỢP

1. Ông Phạm Ngọc Thái (K8), Trưởng phòng: Trực tiếp làm Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Ông Lê Minh Đức (K1), Phó Trưởng phòng : Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch đầu tư phát triển, công tác hợp tác - xúc tiến đầu tư; dân tộc, miền núi, chương trình xóa đói giảm nghèo theo Nghị quyết 30a; nội dung chương trình các kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và một số đơn vị liên quan.

3.Ông Nguyễn Công Đệ (K17), Phó Trưởng phòngGiúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Ngân hàng, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh , công tác Đổi mới, phát triển doanh nghiệp và phối hợp với chuyên viên K7 tham mưu đề xuất các lĩnh vực ngân sách, thuế như đã nêu trên.

4.Ông Lê Huy Vũ (K7), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Ngân sách, Thuế, Hải quan, quản lý giá công sản, xổ số kiến thiết (phối hợp với chuyên viên K17 tham mưu đề xuất theo quy định); công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư (trừ các lĩnh vực do các chuyên viên K6, K14, K19 đảm nhận); công tác đấu giá quyền sử dụng đất và giá đất trên địa bàn tỉnh. Giúp lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng giữ mối quan hệ với Sở Tài Chính, Ban Giải phòng mặt bằng tỉnh, các sở, ngành và hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan.

5.Ông Tiêu Tấn Hùng (K3): Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đảm bảo công tác tổng hợp báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm của UBND tỉnh. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Cục Thống kê tỉnh và một số đơn vị liên quan.

B. PHÒNG KINH TẾ

1. Ông Phan Đình Hải (K14), Trưởng phòngGiúp Lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Quy hoạch, Xây dựng, công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước, trụ sở cơ quan, chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường đô thị, dự án vệ sinh môi trường bền vững thành phố Quy Nhơn, chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách. Giúp Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng giữ mối quan hệ với Sở Xây dựng, các sở, ngành và hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan.

2. Ông Nguyễn Cửu Quốc Dũng (K6), Phó Trưởng Phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại,điện lực, Khu kinh tế, Khu công nghiệp, (bao gồm tất cả các lĩnh vực trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp). Giúp lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng giữ mối quan hệ với Sở Công Thương, Ban Quản lý KKT, Sở Tài nguyên và Môi trường (phần theo dõi đề xuất) các sở, ngành và hội nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực theo dõi.

3. Ông Nguyễn Nhật Minh (K19), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, công tác an toàn giao thông và hoạt động của ngành giao thông, vận tải. Giúp lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng giữ mối quan hệ với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành, hội nghề nghiệp có liên quan.

4. Ông Trương Ngọc Lân (K13), Phó Trưởng phòng:Giúp Lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Lâm nghiệp, ngư nghiệp, kinh tế tập thể; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, đa dạng sinh học; công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn giảm nhẹ thiên tai. Giúp Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng giữ mối quan hệ với SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn (phần theo dõi đề xuất), Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh và các sở, ngành, hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan. Ngoài nhiệm vụ đã được phân công, giúp lãnh đạo Văn phòng đảm nhận công tác tổng hợp báo cáo tuần của UBND tỉnh.

5. Ông Trương Thanh Hùng (K4) : Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường ngoài Khu kinh tế và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Giúp lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng giữ mối quan hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường (phần theo dõi đề xuất) và các hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan.

6. Ông Nguyễn Văn Khánh (K10): Giúp Lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Nông nghiệp, Thủy lợi. Giúp Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng giữ mối quan hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phần theo dõi đề xuất) và các sở, ngành, hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan.

C. PHÒNG NỘI CHÍNH

1. Ông Nguyễn Quốc Tân (K11), Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu, đề xuất các lĩnh vực Quân sự, Công an, Biên phòng, Phòng cháy và chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, an toàn căn cứ sân bay Phù Cát. Giúp lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng giữ mối liên hệ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Cựu Chiến binh và các hội, đoàn thể có liên quan.

2. Ông Lê Đức Phương (K12), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Nội vụ, tổ chức cán bộ, công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước về thanh niên, lưu trữ. Giúp lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ mối quan hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh, Hội Cựu Tù chính trị cách mạng tỉnh, một số đơn vị liên quan và theo dõi lĩnh vực Ngoại vụ (đoàn ra, đoàn vào).

3. Ông Nguyễn Hữu Nhân (K18), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu, đề xuất các lĩnh vực: thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, tôn giáo; giúp UBND tỉnh và Văn phòng giữ mối quan hệ với Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và một số đơn vị liên quan. 

4. Ông Văn Kim Thành, Phó Trưởng phòng (K2): Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu, đề xuất các lĩnh vực: Tư pháp, thi đua khen thưởng, thi hành án; giúp UBND tỉnh và Văn phòng giữ mối quan hệ với Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sự tỉnh và một số đơn vị có liên quan.

D. PHÒNG KHOA GIÁO - VĂN XÃ

1. Ông Trần Bảo Lâm (K5), Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Văn hóa, văn học nghệ thuật. Giúp lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng giữ mối quan hệ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (phần theo dõi đề xuất), Hội Văn học Nghệ thuật và các hội nghề nghiệp liên quan. Xây dựng kế hoạch đón tiếp đoàn Nguyên thủ Quốc gia về thăm và làm việc với tỉnh theo sự phân công của Chánh Văn phòng.

2. Bà Cù Thị Ngọc Phương (K9), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: giáo dục đào tạo, báo chí, thông tin truyền thông, phát thanh và truyền hình; theo dõi, đề xuất chỉ đạo xử lý các vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến tỉnh. Chuẩn bị các nội dung phục vụ các cuộc họp báo định kỳ và đột xuất của UBND tỉnh; nội dung phục vụ cho công tác phát ngôn báo chí. Giúp lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng giữ mối quan hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài PTTH Bình Định, Hội Nhà Báo và các hội nghề nghiệp liên quan.

3. Bà Võ Thị Thanh Mai (K15), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Y tế, Dân số, Kế hoạch hóa gia đình, Bảo hiểm y tế, Quỹ khám bệnh cho người nghèo, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, Trường Cao đẳng Y tế. Giúp lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng giữ mối quan hệ với Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh (phần theo dõi đề xuất) và các sở, ngành, hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan.

4. Ông Lê Thanh Sơn (K20), Phó Trưởng phòng: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội, các xã bãi ngang, các Trường Dạy nghề thuộc lĩnh vực theo dõi; Thư ký Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh. Giúp lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng giữ mối quan hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Bảo hiểm xã hội tỉnh (phần theo dõi đề xuất), Hội Chữ thập đỏ tỉnh và các sở, ngành, hội quần chúng, nghề nghiệp liên quan.

5. Ông Lê Văn Pháp (K16), Chuyên viên: Giúp lãnh đạo Văn phòng theo dõi, nghiên cứu đề xuất các lĩnh vực: Du lịch, Thể dục - thể thao, gia đình, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Giúp lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng giữ mối quan hệ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (phần theo dõi đề xuất), Tỉnh đoàn Bình Định, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan.

Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh sẽ giao một số nhiệm vụ khác khi cần thiết.

E. PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Ông Lê Quý Đôn, Trưởng phòng

2. Ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Trưởng phòng

3. Bà Nguyễn Thị Kim Châu, Chuyên viên

 

* Một số vấn đề chung:

- Đối với công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực nào thì chuyên viên theo dõi lĩnh vực đó có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất.

- Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực nào thì chuyên viên theo dõi lĩnh vực đó có trách nhiệm phối hợp với Ban Tiếp công dân theo dõi, tham mưu đề xuất theo quy định.

- Đối với việc giúp lãnh đạo UBND tỉnh đón, tiếp các đoàn khách Trung ương, các tỉnh và nước ngoài thuộc lĩnh vực nào thì lãnh đạo Văn phòng và chuyên viên theo dõi lĩnh vực đó phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch đón tiếp, chuẩn bị nội dung làm việc… trình UBND tỉnh.

Ngoài nhiệm vụ phân công thường xuyên nêu trên, tùy yêu cầu nhiệm vụ Chánh Văn phòng sẽ phân công các Phó Chánh Văn phòng và chuyên viên thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác. Các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, lãnh đạo Văn phòng và các chuyên viên cùng phối hợp bàn bạc, trao đổi để giải quyết công việc đảm bảo kịp thời, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc.

Thông báo này thực hiện kể từ ngày ký và thay thế các Thông báo phân công trước đây của Văn phòng UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh biết để tiện việc quan hệ công tác./.      

Nguồn: Theo Thông báo số 183/TB-VPUBND ngày 15/6/2016 của VPUBND tỉnh có hiệu lực từ ngày ký.