Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Các đơn vị trực thuộc

CÁC PHÒNG

01. Phòng Tổng hợp

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực tổng hợp.

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Phạm Ngọc Thái

ĐT: 056.3818711 - 0913413194

Phó Trưởng phòng: Lê Minh Đức

ĐT: 056.3822269 - 0905709070

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Công Đệ

ĐT: 056.3821465 - 0912920268

Phó Trưởng phòng: Lê Huy Vũ

ĐT: 056.3827447 - 0948486707

02. Phòng Kinh tế

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực kinh tế ngành.

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Phan Đình Hải

ĐT: 056.3815396 - 0918092531

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Cửu Quốc Dũng

ĐT: 056.3815449 - 0986094949

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Nhật Minh

ĐT: 056.3629522 - 01288551111

Phó Trưởng phòng: Trương Ngọc Lân

ĐT: 056.3821879 - 0985207182

03. Phòng Nội chính

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực nội chính.

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Nguyễn Quốc Tân

ĐT: 056.3823118 - 0914061877

Phó Trưởng phòng: Lê Đức Phương

ĐT: 056.3821806 - 0914289367

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Nhân

ĐT: 056.3812350 - 0914158078

Phó Trưởng phòng: Văn Kim Thành

ĐT: 056.3822490 - 0982844868

04. Phòng Khoa giáo - Văn xã

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thuộc các lĩnh vực văn hóa – xã hội.

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Trần Bảo Lâm

ĐT: 056.3825350 – 0984466295

Phó Trưởng phòng: Cù Thị Ngọc Phương

ĐT: 056.3823890 - 0905388877

Phó Trưởng phòng: Võ Thị Thanh Mai

ĐT: 056.3820616 - 0914046555

Phó Trưởng phòng: Lê Thanh Sơn

ĐT: 056.3823118-0945766799

05. Ban Tiếp công dân

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Lãnh đạo ban tiếp công dân :

Trưởng ban: Trần Trọng Triêm

ĐT: 0914028237

Phó trưởng ban: Trần Nhật Quân

ĐT: 056.382211064 – 0917199199

Phó trưởng ban: Võ Minh Cảnh

ĐT: 056.3823311 – 0935040979

06. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Nhiệm vụ: 

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Lê Quý Đôn

ĐT: 0256.3823559 - 0913416639

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Trung

ĐT: 0256.3823559 - 0985222850

07. Phòng Hành chính – Tổ chức

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng quản lý công tác hành chính – tổ chức.

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Mai

ĐT: 056.3822294 - 0914783355

Phó Trưởng phòng: Trần Khánh Hưng

ĐT: 056.3817852 – 0937688860

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thế Dịu

ĐT: 0944057399

08. Phòng Quản trị - Tài vụ

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng quản lý công tác quản trị tài vụ.

Lãnh đạo Phòng:

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Liên

ĐT: 056.3821879 - 0905933743

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Trung Chiến

ĐT: 0905040464

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Tuyết Minh

ĐT: 056.3822067- 0982020098

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

09. Trung tâm Tin học

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng quản lý công tác tin học hóa.

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc: Lê Minh Phú

ĐT: 056.3827467 – 0913499369

Phó Giám đốc: Lê Thị Thùy Trang

ĐT: 0977579777

10. Trung tâm Công báo

Nhiệm vụ: Giúp Chánh Văn phòng công tác công báo cấp tỉnh và huyện.

Lãnh đạo Trung tâm:

Giám đốc: Đặng Hoài Vinh

ĐT: 056.3817849 – 0915388499

Phó Giám đốc: Phạm Thị Kim Đông

ĐT: 056.3817852- 0905230569

11. Nhà khách Thanh Bình

Lãnh đạo Nhà khách:

Giám đốc: Nguyễn Huyện

ĐT: 0913440595

Phó Giám đốc: Huỳnh Văn Đông

ĐT: 01236905346

Phó Giám đốc: Nguyễn Tự Lực

ĐT: 0972156884