Trả lời đơn thư khiếu nại của ông Nguyễn Linh Khương

Email In PDF.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 1904/HD-TDTW ngày 31/5/2011 của Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước có kèm theo đơn của ông Nguyễn Linh Khương (địa chỉ: Tổ 49 KV9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn) khiếu nại về việc năm 2007, các cấp chính quyền địa phương thu hồi đất nuôi trồng thủy sản để xây dựng Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, nhưng chính sách hỗ trợ sản lượng nuôi trồng thủy sản do thu hồi đất ngừng sản xuất đối với gia đình ông không đúng theo quy định pháp luật; Chủ tịch UBND tỉnh trả lời trường hợp này như sau:

Ngày 10/11/2006, bà Nguyễn Thị Nhiều có làm hợp đồng cho thuê bờ với ông Nguyễn Linh Khương và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Liên để nuôi trồng thủy sản, diện tích cho thuê là 3,3 ha, thời gian cho thuê là 03 năm (kể từ ngày 10/11/2006 đến ngày 30/10/2009 âm lịch), số tiền thuê là 12 triệu/năm. Hợp đồng này viết tay, không ghi rõ số thửa, tờ bản đồ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ai và không được cấp có thẩm quyền chứng thực.

Ngày 31/01/2007, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 81/QĐ-CTUBND về việc đình chỉ sản xuất để thu hồi đất xây dựng khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh. Ngày 09/3/2007, UBND tỉnh có Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh.

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 09/3/2007 của UBND tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định đã xác lập giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản gắn liền trên đất bị thu hồi, hỗ trợ ngừng sản xuất 02 năm (2007 và 2008) cho các hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó tiền hỗ trợ do ngừng sản xuất cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Nhiều là 72.392.668 đồng và các con bà Nhiều là ông Phạm Hồng Hải là 51.625.948 đồng và ông Phạm Ngọc Hải là 51.625.948 đồng. Trung tâm PTQĐ tỉnh đã phối hợp với UBND phường Đống Đa tiến hành chi trả tiền cho các hộ trên. Tuy nhiên, ông Nguyễn Linh Khương có đơn khiếu nại về việc thuê hồ nuôi trồng thủy sản (gọi tắt là NTTS) của 03 hộ này, nên Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã tạm giữ lại số tiền trên và gửi tại ngân hàng chờ xử lý việc tranh chấp.

Tháng 02/2009, ông Nguyễn Linh Khương làm đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn và được Tòa thụ lý vụ án dân sự vào tháng 4 năm 2009 nhưng ông Nguyễn Linh Khương lại xin rút đơn khởi kiện nên ngày 11/8/2009 Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn đã có quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự. Sau đó, ông Nguyễn Linh Khương có nhiều đơn khiếu nại đến UBND tỉnh nhờ can thiệp giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì, phối hợp UBND phường Đống Đa mời 02 bên đương sự làm việc, giải thích cho các bên hiểu rõ chính sách về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, hòa giải tranh chấp giữa 02 bên đương sự liên quan đến hợp đồng thuê hồ nuôi trồng thủy sản nêu trên. Nếu 02 bên đương sự không thỏa thuận được, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho các bên đương sự khởi kiện ra Tòa và gửi số tiền hỗ trợ vào ngân hàng, sẽ chi trả hỗ trợ theo kết quả xét xử của Tòa án”.

Ngày 27/7/2010 Trung tâm PTQĐ tỉnh đã chủ trì phối hợp với UBND phường Đống Đa tiến hành hòa giải tranh chấp giữa ông Nguyễn Linh Khương và bà Nguyễn Thị Nhiều liên quan đến hợp đồng thuê hồ NTTS nhưng không thành. Ngày 10/8/2010, Trung tâm PTQĐ tỉnh có Thông báo số 433/TB-TTPTQĐ hướng dẫn các bên đương sự khởi kiện ra Tòa án theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; tuy nhiên, vợ chồng ông Nguyễn Linh Khương không thực hiện khởi kiện ra Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật mà tiếp tục có đơn khiếu nại đến UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh xem xét, đề xuất. Ngày 10/9/2010, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 265/TTr-P3 đề xuất với nội dung: "Việc tranh chấp giá trị hỗ trợ ngừng sản xuất NTTS giữa ông Nguyễn Linh Khương và hộ bà Nguyễn Thị Nhiều là tranh chấp dân sự, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước. Do đó, để có căn cứ xác định giá trị hỗ trợ ngừng sản xuất NTTS, đề nghị UBND tỉnh hướng dẫn ông Nguyễn Linh Khương khởi kiện ra tòa để được xét xử vụ án”.

Ngày 20/9/2010 UBND tỉnh có Văn bản số 3258/UBND-TD trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Linh Khương với nội dung: “Ngày10/11/2006, vợ chồng ông ký kết hợp đồng cho thuê bờ với bà Nguyễn Thị Nhiều để nuôi trồng thủy sản, diện tích cho thuê là 3,3 ha, thời gian cho thuê là 03 năm (kể từ ngày 10/11/2006 đến ngày 30/10/2009 âm lịch), số tiền thuê là 12 triệu đồng/năm. Ngày 09/3/2007, UBND tỉnh có Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng chuẩn bị xây dựng Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh. Thực hiện Quyết định nêu trên của UBND tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã xác lập giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất bị thu hồi, hỗ trợ ngừng sản xuất 02 năm (2007 và 2008) cho các hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó, có hộ bà Nguyễn Thị Nhiều. Khi tiến hành chi trả tiền cho hộ bà Nguyễn Thị Nhiều, vợ chồng ông Khương phát sinh đơn khiếu nại về việc thuê hồ nuôi trồng thủy sản nêu trên, nên Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh đã tạm giữ lại số tiền và gửi tại ngân hàng chờ xử lý việc tranh chấp. Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, thì việc tranh chấp Hợp đồng thuê hồ nuôi trồng thủy sản giữa vợ chồng ông với bà Nguyễn Thị Nhiều tại tổ 49 KV9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn là tranh chấp dân sự không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh mà thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Đề nghị vợ chồng ông liên hệ Tòa án để được xem xét, giải quyết”.

Nay, ông tiếp tục khiếu nại với nội dung cũ, không có tình tiết mới. Chủ tịch UBND tỉnh đã có Văn bản trả lời cho ông Nguyễn Linh Khương. Do đó, không đặt vấn đề xem xét lại nội dung đơn của ông.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trân trọng kính báo cáo thường trực tiếp công dân Thanh tra Chính phủ biết./.