Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
3830UBND-TD Trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phong 26 Tháng 7 2017 78
3829/UBND-TD Trả lời khiếu nại của ông Đào Xuân Hiền 26 Tháng 7 2017 34
3441/UBND-TD Phúc đáp kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Dũng 06 Tháng 7 2017 54
3280/UBND-TD Trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hùng 30 Tháng 6 2017 107
3200/UBND-TD Trả lời đơn khiếu nại của ông Lê Xuân Trong 27 Tháng 6 2017 65
3199/UBND-TD Trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trà và một số công dân 27 Tháng 6 2017 89
2922/UBND-TD Trả lời khiếu nại của ông Đặng Thành Tâm 14 Tháng 6 2017 75
2886/UBND-TD Trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phú 13 Tháng 6 2017 66
910/UBND-TD Trả lời đơn ông Trương Văn Đẩu ở Tuy Phước 10 Tháng 3 2017 353
430/UBND-TD Trả lời đơn kiến nghịn của công dân (bà Nguyễn Thị Lang ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) 17 Tháng 2 2017 367
362/UBND-TD Trả lời ông Ngô Văn Châu và một số công dân làng nghề sản xuất gạch ngói thôn Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn 08 Tháng 2 2017 216
3938/UBND-TD Trả lời đơn của bà Thái Thị Kim Loan 15 Tháng 9 2016 460
3561/UBND-TD Trả lời đơn khiếu nại của ông Dương Văn Bé và một số công dân 26 Tháng 8 2016 337
2223/UBND-TD Trả lời đơn khiếu nại của công dân 08 Tháng 6 2016 1382
1192/UBND-TD Về việc trả lời đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Hồ và bà Lê Thị Thơ 11 Tháng 4 2016 531
402/UBND-TD V/v trả lời đơn của bà Võ Thị Hoàng 05 Tháng 2 2016 647
5494/UBND-TD V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Trần Dũng 17 Tháng 11 2015 679
4428/UBND-TD V/v trả lời đơn khiếu nại của ông Trần Mỹ Phúc 17 Tháng 9 2015 587
3955/UBND-TD V/v Trả lời đơn khiếu nại của ông Đoàn Thế Dũng 19 Tháng 8 2015 663
3957/UBND-TD V/v Trả lời đơn khiếu nại của ông Đào Kim Tùng 19 Tháng 8 2015 615