Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
5543/UBND-TD Trả lời khiếu nại của ông Lưu Đấy 17 Tháng 10 2017 29
5455/UBND-TD Giải quyết trường hợp khiếu nại của ông Bùi Khương Tài 12 Tháng 10 2017 25
5454/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Lê Quang Tâm 12 Tháng 10 2017 22
5325/UBND-TD Trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Lượng và một số công dân ở Khu Tập thể Pisico thuộc tổ 01, khu vực 7, Phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn 04 Tháng 10 2017 34
5123/TD Trả lời đơn của ông Lê Đình Hải 26 Tháng 9 2017 124
4879/UBND-TD Trả lời đơn của ông Lê Văn Cường 12 Tháng 9 2017 165
4706/UBND-TD Phúc đáp việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Thế Tiên 08 Tháng 9 2017 68
4705/UBND-TD Trả lời đơn khiếu nại của ông Phan Thanh Liêm 08 Tháng 9 2017 73
4659/UBND-TD Trả lời đơn của ông Nguyễn Công Lịnh 31 Tháng 8 2017 88
4453/UBND-TD Trả lời đơn của ông Nguyễn Thành Trung 23 Tháng 8 2017 110
3830UBND-TD Trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phong 26 Tháng 7 2017 157
3829/UBND-TD Trả lời khiếu nại của ông Đào Xuân Hiền 26 Tháng 7 2017 92
3441/UBND-TD Phúc đáp kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Dũng 06 Tháng 7 2017 125
3280/UBND-TD Trả lời khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hùng 30 Tháng 6 2017 171
3200/UBND-TD Trả lời đơn khiếu nại của ông Lê Xuân Trong 27 Tháng 6 2017 128
3199/UBND-TD Trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trà và một số công dân 27 Tháng 6 2017 175
2922/UBND-TD Trả lời khiếu nại của ông Đặng Thành Tâm 14 Tháng 6 2017 132
2886/UBND-TD Trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phú 13 Tháng 6 2017 114
910/UBND-TD Trả lời đơn ông Trương Văn Đẩu ở Tuy Phước 10 Tháng 3 2017 415
430/UBND-TD Trả lời đơn kiến nghịn của công dân (bà Nguyễn Thị Lang ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) 17 Tháng 2 2017 444