Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
5208/UBND-TD Giải quyết đơn kiến nghị của bà Võ Thị Thu Cần 08 Tháng 11 2017 103
5207/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan 08 Tháng 11 2017 100
5206/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Nọ 08 Tháng 11 2017 100
5204/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của vợ chồng ông Đào Kim Tùng và bà Bùi Thị Thuận 08 Tháng 11 2017 102
6033/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tần 07 Tháng 11 2017 100
6032/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Xuân Hương 07 Tháng 11 2017 104
5523/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Vũ 17 Tháng 10 2017 118
5453/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phúc Hải 12 Tháng 10 2017 140
5451/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Được 12 Tháng 10 2017 143
5450/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Thơm 12 Tháng 10 2017 137
5346/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Sơn 05 Tháng 10 2017 135
5345/UBND-TD Giải quyết giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Hồng Phúc 05 Tháng 10 2017 135
5334/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Nguyên Văn Phú 05 Tháng 10 2017 136
5327/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trung Thành 04 Tháng 10 2017 128
5326/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Mai Văn Minh 04 Tháng 10 2017 142
5302/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Chăm So Hơ Muốch 04 Tháng 10 2017 137
5301/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Phạm Tấn Dũng 04 Tháng 10 2017 131
5292/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đào Thị Hạnh 04 Tháng 10 2017 129
5291/UBND-TD Giải quyết đơn kiến nghị của ông Ngô Văn Chí 04 Tháng 10 2017 124
5276/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Quách Thị Phàn 04 Tháng 10 2017 127