Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
5451/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Được 12 Tháng 10 2017 83
5450/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Thơm 12 Tháng 10 2017 74
5346/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phan Văn Sơn 05 Tháng 10 2017 83
5345/UBND-TD Giải quyết giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Hồng Phúc 05 Tháng 10 2017 89
5334/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Nguyên Văn Phú 05 Tháng 10 2017 88
5327/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trung Thành 04 Tháng 10 2017 85
5326/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Mai Văn Minh 04 Tháng 10 2017 96
5302/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Chăm So Hơ Muốch 04 Tháng 10 2017 87
5301/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Phạm Tấn Dũng 04 Tháng 10 2017 86
5292/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đào Thị Hạnh 04 Tháng 10 2017 80
5291/UBND-TD Giải quyết đơn kiến nghị của ông Ngô Văn Chí 04 Tháng 10 2017 84
5276/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Quách Thị Phàn 04 Tháng 10 2017 84
5146/UBND-TD Giải quyết đơn phản ánh và kiến nghị của ông Đinh Bá Biên và một số công dân 28 Tháng 9 2017 89
5150/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Trần Thanh Thắng 28 Tháng 9 2017 81
5103/UBND-TD Giải quyết khiếu nại đối với bà Lê Thị Thơ và kiến nghị của bà Lê Thị Quỳnh Trâm 26 Tháng 9 2017 89
5102/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Phan Văn Quang 26 Tháng 9 2017 94
5075/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Liệu 22 Tháng 9 2017 93
5026/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thời 20 Tháng 9 2017 96
5024/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Lê Văn Thâm 20 Tháng 9 2017 83
5023/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Khương Tài 20 Tháng 9 2017 68