Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
6498/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Cảnh 29 Tháng 11 2017 33
6437/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luông 27 Tháng 11 2017 35
6436/UBND-TD Giải quyết việc khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Hoàng 27 Tháng 11 2017 37
6435/UBND-TD Giải quyết việc kiến nghị của ông Tô Ngọc Tăng 27 Tháng 11 2017 38
6412/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Thịnh 27 Tháng 11 2017 33
6409/UBND-TD Giải quyết việc khiếu nại của ông Trần Hùng Thạnh 27 Tháng 11 2017 36
6407/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Lê Văn Cường 27 Tháng 11 2017 27
6288/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phú 21 Tháng 11 2017 42
6185/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Võ Thị Tho 14 Tháng 11 2017 40
6146/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Phan Thị Nan 13 Tháng 11 2017 38
6145/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Bảy 13 Tháng 11 2017 46
6138/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Mai Xuân Hưng 13 Tháng 11 2017 45
5208/UBND-TD Giải quyết đơn kiến nghị của bà Võ Thị Thu Cần 08 Tháng 11 2017 48
5207/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan 08 Tháng 11 2017 48
5206/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Nọ 08 Tháng 11 2017 49
5204/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của vợ chồng ông Đào Kim Tùng và bà Bùi Thị Thuận 08 Tháng 11 2017 52
6033/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tần 07 Tháng 11 2017 51
6032/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Xuân Hương 07 Tháng 11 2017 51
5523/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Vũ 17 Tháng 10 2017 72
5453/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Phúc Hải 12 Tháng 10 2017 80