Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
7007/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Lê Chín 27 Tháng 12 2017 95
6949/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Phan Lâm Hơn 22 Tháng 12 2017 96
6909/UBND-TD Giải quyết đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Hai 20 Tháng 12 2017 85
6865/UBND-TD Giải quyết đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Yến và một số công dân 18 Tháng 12 2017 93
6779/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Thái Minh Hồng 14 Tháng 12 2017 105
6778/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của ông Thái Văn Trang 14 Tháng 12 2017 96
6740/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Quách Thị Phàn 12 Tháng 12 2017 82
6626/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Chúng 05 Tháng 12 2017 97
6498/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Cảnh 29 Tháng 11 2017 95
6437/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luông 27 Tháng 11 2017 105
6436/UBND-TD Giải quyết việc khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Hoàng 27 Tháng 11 2017 101
6435/UBND-TD Giải quyết việc kiến nghị của ông Tô Ngọc Tăng 27 Tháng 11 2017 91
6412/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của ông Phạm Văn Thịnh 27 Tháng 11 2017 84
6409/UBND-TD Giải quyết việc khiếu nại của ông Trần Hùng Thạnh 27 Tháng 11 2017 84
6407/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Lê Văn Cường 27 Tháng 11 2017 76
6288/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Phú 21 Tháng 11 2017 96
6185/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Võ Thị Tho 14 Tháng 11 2017 90
6146/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Phan Thị Nan 13 Tháng 11 2017 88
6145/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Bảy 13 Tháng 11 2017 91
6138/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Mai Xuân Hưng 13 Tháng 11 2017 97