Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
860/UBND-TD V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Trí và bà Nguyễn Thị Hoa Hường 18 Tháng 3 2016 492
799/UBND-TD V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Long và bà Trần Thị Thanh Bình 16 Tháng 3 2016 495
707/UBND-TD V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Đức Tiến 09 Tháng 3 2016 517
673/UBND-TD V/v tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép của ông Nguyễn Văn Lộc 08 Tháng 3 2016 529
56/UBND-TD V/v giải quyết khiếu nại của ông Võ Hồng Hà 11 Tháng 1 2016 642
6254/UBND-TD V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Long và bà Trần Thị Thanh Bình 06 Tháng 1 2016 624
6253/UBND-TD V/v giải quyết đơn tố cáo của ông Phan Văn Lộc và 127 hộ dân 06 Tháng 1 2016 640
5493/UBND-TD V/v giải quyết khiếu nại của các hộ dân 17 Tháng 11 2015 638
4299/UBND-TD V/v giải quyết đơn của ông Lê Thành Được 10 Tháng 9 2015 627
4297/UBND-TD V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Bửu và một số hộ dân 10 Tháng 9 2015 577
4213/UBND-TD V/v giải quyết phản ánh của một số hộ dân ở thôn Hội Lợi, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn 07 Tháng 9 2015 644
3956/UBND-TD V/v Giải quyết khiếu nại của ông Đào Kim Tùng 19 Tháng 8 2015 598
3935/UBND-TD V/v Giải quyết đơn của bà Võ Thị Hồng Hạnh và một số hộ dân 18 Tháng 8 2015 602
3923/UBND-TD V/v Giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Thanh Bình 18 Tháng 8 2015 646
3922/UBND-TD V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hữu Kỳ 18 Tháng 8 2015 633
3871/UBND-TD V/v Giải quyết kiến nghị của bà Hoàng Thị Anh 14 Tháng 8 2015 636