Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
4594/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Trần Thị Mỹ Hạnh 17 Tháng 10 2016 325
4041/UBND-TD Giải quyết Đơn tố cáo của bà Võ Thị Ngọc Bích 14 Tháng 10 2016 314
3510/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Thái Thị Kim Loan 26 Tháng 8 2016 367
3202/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Trí và một số công dân 11 Tháng 8 2016 343
3184/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Võ Văn Thương 11 Tháng 8 2016 359
3060/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Duy Thuận 27 Tháng 7 2016 367
2742/UBND-TD Giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Phước 05 Tháng 7 2016 378
2644/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Ngọc Bích 05 Tháng 7 2016 404
2248/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Tiến Tường 08 Tháng 6 2016 432
2187/UBND-TD Giải quyết kiến nghị của ông Võ Thành Tâm 06 Tháng 6 2016 420
2080/UBND-TD Về việc giải quyết khiếu nại của hộ ông Hồ Văn Tuấn 03 Tháng 6 2016 403
1900/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Tấn Tài 03 Tháng 6 2016 439
1899/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Lưu Đấy 03 Tháng 6 2016 434
1898/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Lê Văn Phú 03 Tháng 6 2016 421
1705/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Phạm Kế 10 Tháng 5 2016 459
1597/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Trương Trung Nghĩa 04 Tháng 5 2016 450
1433/UBND-TD Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Trọng Thọ 22 Tháng 4 2016 458
1383/UBND-TD V/v giải quyết đơn của ông Trần Văn Bưởi 15 Tháng 4 2016 467
1247/UBND-TD Về việc giải quyết kiến nghị của ông Trần Đức Liệu 14 Tháng 4 2016 452
1230/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Lê Thành Được 11 Tháng 4 2016 517