Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
2059/UBND-TD Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Nhật Xuân 05 Tháng 5 2017 196
2058/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Nguyên 05 Tháng 5 2017 188
1995/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Phú 03 Tháng 5 2017 188
1783/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Trần Văn Quýt 20 Tháng 4 2017 181
856/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Phú ở Quy Nhơn 07 Tháng 3 2017 226
799/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Lê Thị Liền (Lê Thị Ngọc) ở Quy Nhơn 06 Tháng 3 2017 232
798/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Trần Văn Sinh và một số công dân ở phường Nhơn Bình, Quy Nhơn 06 Tháng 3 2017 267
797/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Hồ Thị Bang và bà Đào Thị Hạnh ở Nhơn Hải, Quy Nhơn 06 Tháng 3 2017 221
586/UBND-TD Giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số công dân ảnh hưởng Dự án Nhà máy xử lý nước thải (CEPT) P. Nhơn Bình, Quy Nhơn 23 Tháng 2 2017 237
566/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Trần Thị Minh Trung 21 Tháng 2 2017 241
411/UBND-TD Giải quyết đơn của oogn Trần Văn Quýt - Tổ 26, KV6, P. Đống Đa, Quy Nhơn 10 Tháng 2 2017 244
410/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Trần Văn Quýt - Tổ 26, KV6, P. Đống Đa, Quy Nhơn 10 Tháng 2 2017 242
409/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Minh Tiếng - Tổ 37A, KV4, P. Quang Trung, Quy Nhơn 10 Tháng 2 2017 233
408/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Phạm Thị Luyện - Tổ 49, KV9, P. Đống Đa, Quy Nhơn 10 Tháng 2 2017 248
407/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Đỗ Thị Lặng - Tổ 46, KV9, P. Đồng Đa, Quy Nhơn 10 Tháng 2 2017 261
406/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Đặng Thành Tâm - số 29 đường Mai Hắc Đế, P. Quang Trung, Quy Nhơn 10 Tháng 2 2017 268
7/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Phạm Kế 05 Tháng 1 2017 290
5027/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Huỳnh Đây và một số công dân 07 Tháng 11 2016 288
5026/UBND-TD Giải quyết bồi thường cho hộ ông Nguyễn Văn Luận 07 Tháng 11 2016 300
4807/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Võ Thị Ngọc Bích 27 Tháng 10 2016 316