Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
157/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Lâm Văn Công 15 Tháng 1 2018 1
156/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Bảy 15 Tháng 1 2018 1
151/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Cường 15 Tháng 1 2018 1
147/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Khương Tài 15 Tháng 1 2018 1
118/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Đặng Hùng Vương 11 Tháng 1 2018 4
115/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Lê Thị Mười 11 Tháng 1 2018 5
57/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Dương Thị Nghệ 08 Tháng 1 2018 11
03/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Việt Nho 05 Tháng 1 2018 9
7142/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Lê Thị Quỳnh Trâm 29 Tháng 12 2017 16
7138/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Trần Thị Vân 29 Tháng 12 2017 16
7137/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Hà Thị Hạnh 29 Tháng 12 2017 14
7056/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của ông Thái Thanh Quang 27 Tháng 12 2017 9
7007/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Lê Chín 27 Tháng 12 2017 13
6949/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Phan Lâm Hơn 22 Tháng 12 2017 17
6909/UBND-TD Giải quyết đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị Hai 20 Tháng 12 2017 21
6865/UBND-TD Giải quyết đơn kiến nghị của bà Phạm Thị Yến và một số công dân 18 Tháng 12 2017 23
6779/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Thái Minh Hồng 14 Tháng 12 2017 25
6778/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của ông Thái Văn Trang 14 Tháng 12 2017 24
6740/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Quách Thị Phàn 12 Tháng 12 2017 23
6626/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Chúng 05 Tháng 12 2017 25