Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
1006/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Hồng Phúc 08 Tháng 3 2018 72
1004/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Vân 08 Tháng 3 2018 69
997/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Giờ 08 Tháng 3 2018 65
965/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mùa 06 Tháng 3 2018 65
963/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Dương Văn Giới 06 Tháng 3 2018 65
802/UBND-KT Giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Văn Long 21 Tháng 2 2018 83
307/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Hải 22 Tháng 1 2018 108
306/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Lê Thị Liên 22 Tháng 1 2018 94
157/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Lâm Văn Công 15 Tháng 1 2018 104
156/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Bảy 15 Tháng 1 2018 98
151/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Cường 15 Tháng 1 2018 105
147/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Khương Tài 15 Tháng 1 2018 100
118/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Đặng Hùng Vương 11 Tháng 1 2018 108
115/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Lê Thị Mười 11 Tháng 1 2018 123
57/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Dương Thị Nghệ 08 Tháng 1 2018 125
03/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Việt Nho 05 Tháng 1 2018 129
7142/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Lê Thị Quỳnh Trâm 29 Tháng 12 2017 137
7138/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Trần Thị Vân 29 Tháng 12 2017 128
7137/UBND-TD Giải quyết đơn của bà Hà Thị Hạnh 29 Tháng 12 2017 118
7056/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của ông Thái Thanh Quang 27 Tháng 12 2017 128