Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
4374/UBND-TD V/v giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Nhung 21 Tháng 8 2017 0
4316/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Nguyễn Đức Quy 16 Tháng 8 2017 2
4275/TD Giải quyết đơn kiến nghị của bà Phan Thị Mai 15 Tháng 8 2017 2
4195/UBND-TD V/v giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Văn Đấu 10 Tháng 8 2017 6
4171/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Lê Văn Thâm 10 Tháng 8 2017 5
4165/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Ngô Tùng Nhu và ông Trịnh Xuân Thanh 09 Tháng 8 2017 7
4074/UBND-TD Giải quyết kiến nghị của bà Lê Thị Quỳnh Trâm 09 Tháng 8 2017 7
3716/UBND-TD Trả lời khiếu nại của ông Nguyễn Đủ 09 Tháng 8 2017 7
3969/UBND-TD Giải quyết kiến nghị của công dân ông Phạm Văn Nhị 02 Tháng 8 2017 15
3903/UBND-TD Giải quyết trường hợp ông Đặng Quang Tây 28 Tháng 7 2017 18
3810/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Võ Thành Sơn 26 Tháng 7 2017 20
3663/UBND-TD Giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Sương và bà Nguyễn Thị Kim Điểu 26 Tháng 7 2017 20
3662/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Nữ 26 Tháng 7 2017 20
3479/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Trần Phi Nghĩa 11 Tháng 7 2017 23
3464/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thế 10 Tháng 7 2017 23
3447/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Phương Trang 06 Tháng 7 2017 23
3438/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Nguyên 06 Tháng 7 2017 22
3359/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Lặng 06 Tháng 7 2017 23
3316/UBND-TD Giải quyết đơn của ông Trần Anh Dũng và một số công dân 04 Tháng 7 2017 28
3266/UBND-TD Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Ngãi 04 Tháng 7 2017 30