Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Sở Du lịch 19 Tháng 4 2017 531
Ban quản lý dự án Công trình Giao thông 01 Tháng 11 2016 1441
Sở Thông tin và Truyền thông 13 Tháng 8 2015 1488
Sở Y tế 13 Tháng 8 2015 1147
Sở Văn hóa và Thể thao 13 Tháng 8 2015 1175
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13 Tháng 8 2015 2073
Sở Giáo dục và Đào tạo 13 Tháng 8 2015 1291
Sở Khoa học và Công nghệ 13 Tháng 8 2015 2534
Sở Tư pháp 13 Tháng 8 2015 1707
Sở Giao thông vận tải 13 Tháng 8 2015 2833
Sở Xây dựng 13 Tháng 8 2015 1916
Sở Tài nguyên và Môi trường 13 Tháng 8 2015 1993
Sở Công Thương 13 Tháng 8 2015 1246
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 Tháng 8 2015 1327
Thanh tra tỉnh 13 Tháng 8 2015 1298
Ban Dân tộc 13 Tháng 8 2015 1021
Ban Quản lý Khu kinh tế 13 Tháng 8 2015 2255
Sở Tài chính 13 Tháng 8 2015 1672
Sở Kế hoạch và Đầu tư 13 Tháng 8 2015 1516
Sở Nội vụ 13 Tháng 8 2015 1762