Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Sở Du lịch 19 Tháng 4 2017 411
Ban quản lý dự án Công trình Giao thông 01 Tháng 11 2016 1141
Sở Thông tin và Truyền thông 13 Tháng 8 2015 1309
Sở Y tế 13 Tháng 8 2015 1022
Sở Văn hóa và Thể thao 13 Tháng 8 2015 1033
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13 Tháng 8 2015 1783
Sở Giáo dục và Đào tạo 13 Tháng 8 2015 1127
Sở Khoa học và Công nghệ 13 Tháng 8 2015 2209
Sở Tư pháp 13 Tháng 8 2015 1375
Sở Giao thông vận tải 13 Tháng 8 2015 2515
Sở Xây dựng 13 Tháng 8 2015 1576
Sở Tài nguyên và Môi trường 13 Tháng 8 2015 1699
Sở Công Thương 13 Tháng 8 2015 981
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 Tháng 8 2015 1090
Thanh tra tỉnh 13 Tháng 8 2015 1130
Ban Dân tộc 13 Tháng 8 2015 885
Ban Quản lý Khu kinh tế 13 Tháng 8 2015 1962
Sở Tài chính 13 Tháng 8 2015 1394
Sở Kế hoạch và Đầu tư 13 Tháng 8 2015 1260
Sở Nội vụ 13 Tháng 8 2015 1332