Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 
Chọn
Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Sở Du lịch 19 Tháng 4 2017 291
Ban quản lý dự án Công trình Giao thông 01 Tháng 11 2016 903
Sở Thông tin và Truyền thông 13 Tháng 8 2015 1148
Sở Y tế 13 Tháng 8 2015 919
Sở Văn hóa và Thể thao 13 Tháng 8 2015 936
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13 Tháng 8 2015 1542
Sở Giáo dục và Đào tạo 13 Tháng 8 2015 1002
Sở Khoa học và Công nghệ 13 Tháng 8 2015 2054
Sở Tư pháp 13 Tháng 8 2015 1168
Sở Giao thông vận tải 13 Tháng 8 2015 2255
Sở Xây dựng 13 Tháng 8 2015 1345
Sở Tài nguyên và Môi trường 13 Tháng 8 2015 1455
Sở Công Thương 13 Tháng 8 2015 869
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 Tháng 8 2015 966
Thanh tra tỉnh 13 Tháng 8 2015 996
Ban Dân tộc 13 Tháng 8 2015 795
Ban Quản lý Khu kinh tế 13 Tháng 8 2015 1750
Sở Tài chính 13 Tháng 8 2015 1133
Sở Kế hoạch và Đầu tư 13 Tháng 8 2015 1090
Sở Nội vụ 13 Tháng 8 2015 1139