Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Lãnh đạo UBND tỉnh

ho quoc dung

Chủ tịch
Hồ Quốc Dũng

Phó Chủ tịch
Trần Châu

Phó Chủ tịch thường trực
Phan Cao Thắng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Phi Long

Phó Chủ tịch
Nguyễn Tuấn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 

Văn bản đính kèm:   pdf Quyết định số: 974/QĐ-UBND ngày 26/3/2018

                                    pdf Quyết định 53/2016/QĐ-UBND năm 2016.