Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tổng hợp Thông tin Chính sách 01-05 đến 05-05-2017

THÔNG TIN CHÍNH SÁCH

1. Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 24-28/4

Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2017; điều kiện tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; đơn giản hóa chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;... là những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 24-28/4/2017.

Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2017

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CPquy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng (thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng).

Điều kiện tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA

Chính phủ ban hành Nghị định 52/2017/NĐ-CPvề cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó quy định điều kiện UBND cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi; tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi.

Giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp

Để tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật liên quan...

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

Chính phủ ban hành Nghị quyết 38/NQ-CPchương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chủ trương coi “hội nhập quốc tế là định hướng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

SIM chỉ được cấp tại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông

Theo Nghị định số 49/2017/NĐ-CP, SIM thuê bao di động (thiết bị đã được gắn một số thuê bao xác định và chứa các dữ liệu, thông tin liên quan khác dùng cho việc cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động) chỉ được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và sau khi điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đã hoàn thành các quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP. Doanh nghiệp viễn thông được cấp phép thiết lập mạng, cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất, vệ tinh chỉ được cung cấp dịch vụ viễn thông di động cho thuê bao sau khi đã hoàn thành việc rà soát, kiểm tra, bảo đảm thông tin thuê bao của các cá nhân, tổ chức trong cơ sở dữ liệu tập trung của mình đã được đối chiếu, nhập, lưu giữ, quản lý đúng quy định.

Dạy ngoại ngữ không quá 25 học viên/ca học

Theo Nghị định số 46/2017/NĐ-CPquy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ, tin học phải bảo đảm không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, DN trên Cổng TTĐT Chính phủ

Quy chếtiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Quy chế này quy định việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân thông qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Hệ thống thông tin).

Đơn giản hóa chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Theo “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, tập trung đầu tư cho các xã mới đạt dưới 05 tiêu chí và các xã đã đạt trên 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; chú trọng đầu tư cho các xã chưa hoàn thành các công trình hạ tầng cơ bản (giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch, thủy lợi); hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường....

Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tour 0 đồng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạovề việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc, hoạt động kinh doanh chương trình du lịch giá rẻ (tour 0 đồng). Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 263/TB-VPCPngày 30/8/2016; tăng cường chỉ đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan triển khai đồng bộ công tác quản lý kinh doanh lữ hành, đặc biệt là hoạt động lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc bằng đường bộ qua các cửa khẩu quốc tế, các hoạt động bán hàng, bán tour ngoài chương trình cho khách du lịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm....

Theo Hoàng Diên (baochinhphu.vn)

2. Hướng dẫn xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa

Kể từ ngày 01/7/2015-01/1/2017 không xác định phảo nổ là hàng cấm và không bị xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa.

Theo quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện thì “các loại pháo” thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015, thì “kinh doanh các loại pháo” thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Phụ lục 4 Luật đầu tư năm 2014).

Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư năm 2014 trong đó có bổ sung quy định “kinh doanh pháo nổ” vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh (Điều 6).

Do vây, để áp dụng đúng và thống nhất quy định của pháp luật trong việc xử lý các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa, TANDTC ban hành Công văn 91/TANDTC-PC hướng dẫn xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa, theo đó:

Kể từ ngày 01/7/2015 đến ngày 01/01/2017 không xác định pháo nổ là hàng cấm và không xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật hình sự năm 1999, cụ thể:

– Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01/7/2015, nếu vụ án đang trong giai đoạn xét xử thì Tòa án phải mở phiên tòa và căn cứ vào Điều 25 Bộ luật hình sự năm 1999 miễn trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.

– Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa xảy ra từ 0 giờ 00 ngày 01/7/2015 đến 0 giờ 00 ngày 01/01/2017, nếu vụ án đang trong giai đoạn xét xử thì Tòa án phải mở phiên tòa và căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 và các quy định pháp luật có liên quan để tuyên bố bị cáo không phạm tội và đình chỉ vụ án.

– Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa được thực hiện kể từ 0 giờ 00 ngày 01/01/2017 thì tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 06/TANDTC-PCngày 19/01/2017 của Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ được thực hiện kể từ ngày 01/01/2017 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành, thì áp dụng quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999 (bao gồm cả quy định về “số lượng lớn”, “số lượng rất lớn”, “số lượng đặc biệt lớn”…) và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25-12-2008 để xử lý.

– Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra bản án, quyết định về việc miễn trách nhiệm hình sự, tuyên bố bị cáo không phạm tội và đình chỉ vụ án, Tòa án phải chuyển bản án, quyết định nêu trên kèm theo hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 63 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Theo Ánh Phượng (kiemsat.vn)

3. Từ 1/5 ghi hình xử phạt VPHC phải hiển thị ngày, giờ, địa điểm

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT quy định Quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định VPHC và xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trong đó, đáng chú ý là quy định về yêu cầu đối với phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cụ thể, thiết bị ghi hình khi chụp ảnh thực tế phải bảo đảm hình ảnh có hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây và địa điểm chụp hình; thiết bị ghi hình ảnh động (camera) khi ghi, thu hình ảnh thực tế, clip hình ảnh phải bảo đảm có hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, địa điểm ghi, thu hình ảnh, clip.

Trường hợp thiết bị ghi hình không có chức năng xác định địa điểm thì trong phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình phải ghi rõ địa điểm ghi hình.

Với thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe, Thông tư cũng quy định, phải được kiểm định theo quy định của pháp luật; bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng và giữa 02 kỳ kiểm định, hiệu chuẩn; phải được kết nối với phần mềm giám sát, quản lý tập trung dữ liệu tải trọng xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2017.

Theo Anh Minh (kiemsat.vn)

4. Phạt đến 3 triệu đồng nếu vứt xác động vật ra đường

Đây là quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 41/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí do xác động vật gây ra mới chỉ xuất hiện trong vài năm trở lại gần đây. Nguyên nhân là do số động vật chết như lợn, gà không được người chăn nuôi xử lý chôn lấp, tiêu hủy theo quy định mà thường nhét vào bao tải, buộc lại rồi thả giữa dòng nước hoặc vứt bừa bãi ra môi trường.

Để tránh tình trạng trên, các cơ quan chức năng cần tuyên truyền, giải quyết triệt để, dứt điểm tình trạng này và vận động người dân, xử lý, chôn lấp đúng quy định, nhất là không tự tiện vứt xác động vật chết ra môi trường.

Bên cạnh đó, cần phải xử lý nghiêm hành vi vứt động vật chết ra môi trường gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống chung của cộng đồng. Có như vậy, mới chấm dứt tình trạng vô ý thức của một số người dân như thời gian qua, nhằm bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống bình thường của người dân.

Theo Nghị định số 41/2017 thì từ ngày 20/5/2017 phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với chủ vật nuôi có một trong các hành vi vi phạm dưới đây:

+ Sử dụng thuốc thú y không có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép để phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật;
+ Vứt động vật mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng, xả nước thải, chất thải mang mầm bệnh ra môi trường;
+ Không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin Dại cho chó nuôi;

Nghị định cũng quy định mức xử phạt đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thì sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng và:

+ Phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển, kinh doanh, thu gom, lưu giữ, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi.
+ Phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất, gia công và kinh doanh thức ăn chăn nuôi; đồng thời đình chỉ hoạt động từ 06 đến 12 tháng (mức cũ từ 01 đến 03 tháng).

Theo Anh Minh (kiemsat.vn)

5. Phạt đến 40 triệu đối với hành vi bán SIM đã kích hoạt sẵn

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP để chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Theo đó, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng trên mỗi số thuê bao, nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp viễn thông di động cung cấp dịch vụ cho chủ thuê bao có thông tin thuê bao không đúng quy định.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng trên mỗi điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp viễn thông di động chấp nhận giấy tờ không đúng quy định.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng với hành vi:

– Bán sim thuê bao di động khi không được doanh nghiệp viễn thông di động ký hợp đồng ủy quyền giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

– Bán, lưu thông sim đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước;
– Bán, lưu thông trên thị trường thiết bị đầu cuối không dùng sim đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước;

– Mua bán, trao đổi hoặc sử dụng sim đa năng, thiết bị có chức năng kích hoạt sẵn dịch vụ cho sim thuê bao không cần phải bẻ sim để nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước cho sim thuê bao;

– Không đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp dah sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc đăng tải danh sách không đầy đủ thông tin theo quy định;

Nghị định số 49 cũng quy định rõ đối với sim có thông tin thuê bao không đúng quy định, doanh nghiệp viễn thông phải thông báo liên tục trong ít nhất 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.

Theo Anh Minh (kiemsat.vn)

6. Rút ngắn thời gian đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nội dung chính củaThông tư 02/2017/TT-BKHĐTlà hướng dẫn trình tự thực hiện cơ chế liên thông giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài (gọi tắt là nhà đầu tư) và doanh nghiệp.

Lấy một dẫn chứng cụ thể để thấy rõ hơn tính thuận lợi và tiết kiệm của cơ chế này:

Theo quy định tại Điều 26 của Luật Đầu tư năm 2014thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế nếu thuộc các trường hợp sau đây:

- Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

- Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp sẽ dẫn đến nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế nhận vốn góp.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản thông báo chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư đó.

Sau khi đã có văn bản chấp thuận, nhà đầu tư mới có thể thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; Đồng thời, doanh nghiệp nhận vốn góp mới có thể hoàn thành hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, như: đăng ký thay đổi vốn điều lệ, đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập; đăng ký thay đổi thành viên công ty,….

Cụ thể hơn, nhà đầu tư góp vốn để trở thành thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà thuộc các trường hợp nêu trên. Do đó, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận được văn bản chấp thuận về việc góp vốn.

Công ty nhận vốn góp có nghĩa vụ đăng ký thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới theo quy định chi tiết tại Khoản 1, Điều 45 của Nghị định 78/2015/NĐ-CPvề đăng ký doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ yêu cầu phải có văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn và thủ tục này được giải quyết trong thời hạn 03 ngày.

Như vậy, để chính thức trở thành thành viên mới của công ty, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đăng ký góp vốn; Sau khi nhận được văn bản chấp thuận thì cung cấp cho công ty nhận vốn góp để công ty hoàn tất hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên. Vị chi, là có thể mất 18 ngày để hoàn thành các thủ tục – khá mất thời gian.

Nay, theo cơ chế liên thông này, nhà đầu tư hoặc công ty nhận vốn góp có thể nộp chung hồ sơ đăng ký góp vốn và đăng ký thay đổi thành viên tại bộ phận giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo trình tự giải quyết được hướng dẫn tại Điều 7 củaThông tư 02/2017/TT-BKHĐTthì cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ song song thực hiện giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền của mình thông qua việc trao đổi thông tin lẫn nhau.

Như vậy, lợi ích trước hết là nhà đầu tư, doanh nghiệp không phải lệ thuộc vào kết quả của thủ tục này để có thể bắt đầu thực hiện thủ tục khác. Thêm vào đó, là thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả sẽ được rút ngắn đáng kể; Vì, tuy có thời hạn giải quyết hồ sơ khác nhau nhưng 02 cơ quan cùng song hành giải quyết.

Thông tư 02/2017/TT-BKHĐTsẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2017 và hy vọng sớm được triển khai thực hiện trên toàn quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Theo Trọng Nhân (thuvienphapluat.vn)

1. Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 24-28/4

Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2017; điều kiện tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; đơn giản hóa chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;... là những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 24-28/4/2017.

Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2017

Theo Nghị định47/2017/NĐ-CPquy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng (thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng).

Điều kiện tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA

Chính phủ ban hành Nghị định52/2017/NĐ-CPvề cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó quy định điều kiện UBND cấp tỉnh được vay lại từ nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi; tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi.

Giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp

Để tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, tại Chỉ thị số15/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý vật tư nông nghiệp theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật liên quan...

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế

Chính phủ ban hành Nghị quyết38/NQ-CPchương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng, cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chủ trương coi “hội nhập quốc tế là định hướng lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

SIM chỉ được cấp tại điểm cung cấp dịch vụ viễn thông

Theo Nghị định số49/2017/NĐ-CP, SIM thuê bao di động (thiết bị đã được gắn một số thuê bao xác định và chứa các dữ liệu, thông tin liên quan khác dùng cho việc cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông di động) chỉ được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông và sau khi điểm cung cấp dịch vụ viễn thông đã hoàn thành các quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP. Doanh nghiệp viễn thông được cấp phép thiết lập mạng, cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất, vệ tinh chỉ được cung cấp dịch vụ viễn thông di động cho thuê bao sau khi đã hoàn thành việc rà soát, kiểm tra, bảo đảm thông tin thuê bao của các cá nhân, tổ chức trong cơ sở dữ liệu tập trung của mình đã được đối chiếu, nhập, lưu giữ, quản lý đúng quy định.

Dạy ngoại ngữ không quá 25 học viên/ca học

Theo Nghị định số46/2017/NĐ-CPquy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ, tin học phải bảo đảm không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, DN trên Cổng TTĐT Chính phủ

Quy chếtiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Quy chế này quy định việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân thông qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Hệ thống thông tin).

Đơn giản hóa chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Theo “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” đã được Thủ tướng Chính phủphê duyệt, giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, tập trung đầu tư cho các xã mới đạt dưới 05 tiêu chí và các xã đã đạt trên 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới; chú trọng đầu tư cho các xã chưa hoàn thành các công trình hạ tầng cơ bản (giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch, thủy lợi); hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường....

Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tour 0 đồng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiếnchỉ đạovề việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc, hoạt động kinh doanh chương trình du lịch giá rẻ (tour 0 đồng). Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số263/TB-VPCPngày 30/8/2016; tăng cường chỉ đạo Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ban, ngành liên quan triển khai đồng bộ công tác quản lý kinh doanh lữ hành, đặc biệt là hoạt động lữ hành đón khách du lịch Trung Quốc bằng đường bộ qua các cửa khẩu quốc tế, các hoạt động bán hàng, bán tour ngoài chương trình cho khách du lịch; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm....

Theo Hoàng Diên (baochinhphu.vn)

2. Hướng dẫn xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa

Kể từ ngày 01/7/2015-01/1/2017 không xác định phảo nổ là hàng cấm và không bị xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa.

Theo quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/06/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện thì “các loại pháo” thuộc Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh. Tuy nhiên, theo quy định của Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2015, thì “kinh doanh các loại pháo” thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Phụ lục 4 Luật đầu tư năm 2014).

Luật sửa đổi, bổ sung Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư năm 2014 trong đó có bổ sung quy định “kinh doanh pháo nổ” vào ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh (Điều 6).

Do vây, để áp dụng đúng và thống nhất quy định của pháp luật trong việc xử lý các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa, TANDTC ban hành Công văn 91/TANDTC-PC hướng dẫn xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa, theo đó:

Kể từ ngày 01/7/2015 đến ngày 01/01/2017 không xác định pháo nổ là hàng cấm và không xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật hình sự năm 1999, cụ thể:

– Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa xảy ra trước 0 giờ 00 ngày 01/7/2015, nếu vụ án đang trong giai đoạn xét xử thì Tòa án phải mở phiên tòa và căn cứ vào Điều 25 Bộ luật hình sự năm 1999 miễn trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội.

– Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa xảy ra từ 0 giờ 00 ngày 01/7/2015 đến 0 giờ 00 ngày 01/01/2017, nếu vụ án đang trong giai đoạn xét xử thì Tòa án phải mở phiên tòa và căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 và các quy định pháp luật có liên quan để tuyên bố bị cáo không phạm tội và đình chỉ vụ án.

– Đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ trong nội địa được thực hiện kể từ 0 giờ 00 ngày 01/01/2017 thì tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 06/TANDTC-PCngày 19/01/2017 của Tòa án nhân dân tối cao. Theo đó, hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán pháo nổ được thực hiện kể từ ngày 01/01/2017 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 có hiệu lực thi hành, thì áp dụng quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999 (bao gồm cả quy định về “số lượng lớn”, “số lượng rất lớn”, “số lượng đặc biệt lớn”…) và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 25-12-2008 để xử lý.

– Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra bản án, quyết định về việc miễn trách nhiệm hình sự, tuyên bố bị cáo không phạm tội và đình chỉ vụ án, Tòa án phải chuyển bản án, quyết định nêu trên kèm theo hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm và đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 63 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Theo Ánh Phượng (kiemsat.vn)

3. Từ 1/5 ghi hình xử phạt VPHC phải hiển thị ngày, giờ, địa điểm

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT quy định Quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định VPHC và xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trong đó, đáng chú ý là quy định về yêu cầu đối với phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cụ thể, thiết bị ghi hình khi chụp ảnh thực tế phải bảo đảm hình ảnh có hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây và địa điểm chụp hình; thiết bị ghi hình ảnh động (camera) khi ghi, thu hình ảnh thực tế, clip hình ảnh phải bảo đảm có hiển thị ngày, tháng, năm, giờ, phút, giây, địa điểm ghi, thu hình ảnh, clip.

Trường hợp thiết bị ghi hình không có chức năng xác định địa điểm thì trong phiếu xác nhận kết quả thiết bị ghi hình phải ghi rõ địa điểm ghi hình.

Với thiết bị cân kiểm tra tải trọng xe, Thông tư cũng quy định, phải được kiểm định theo quy định của pháp luật; bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong suốt quá trình sử dụng và giữa 02 kỳ kiểm định, hiệu chuẩn; phải được kết nối với phần mềm giám sát, quản lý tập trung dữ liệu tải trọng xe của Tổng cục Đường bộ Việt Nam…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2017.

Theo Anh Minh (kiemsat.vn)

4. Phạt đến 3 triệu đồng nếu vứt xác động vật ra đường

Đây là quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 41/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí do xác động vật gây ra mới chỉ xuất hiện trong vài năm trở lại gần đây. Nguyên nhân là do số động vật chết như lợn, gà không được người chăn nuôi xử lý chôn lấp, tiêu hủy theo quy định mà thường nhét vào bao tải, buộc lại rồi thả giữa dòng nước hoặc vứt bừa bãi ra môi trường.

Để tránh tình trạng trên, các cơ quan chức năng cần tuyên truyền, giải quyết triệt để, dứt điểm tình trạng này và vận động người dân, xử lý, chôn lấp đúng quy định, nhất là không tự tiện vứt xác động vật chết ra môi trường.

Bên cạnh đó, cần phải xử lý nghiêm hành vi vứt động vật chết ra môi trường gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống chung của cộng đồng. Có như vậy, mới chấm dứt tình trạng vô ý thức của một số người dân như thời gian qua, nhằm bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống bình thường của người dân.

Theo Nghị định số 41/2017 thì từ ngày 20/5/2017 phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với chủ vật nuôi có một trong các hành vi vi phạm dưới đây:

+ Sử dụng thuốc thú y không có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép để phòng bệnh, chữa bệnh cho động vật;
+ Vứt động vật mắc bệnh, chết và sản phẩm của chúng, xả nước thải, chất thải mang mầm bệnh ra môi trường;
+ Không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin Dại cho chó nuôi;

Nghị định cũng quy định mức xử phạt đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thì sẽ bị phạt tiền từ 50 đến 70 triệu đồng và:


+ Phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi vận chuyển, kinh doanh, thu gom, lưu giữ, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi.
+ Phạt tiền từ 70 đến 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong sản xuất, gia công và kinh doanh thức ăn chăn nuôi; đồng thời đình chỉ hoạt động từ 06 đến 12 tháng (mức cũ từ 01 đến 03 tháng).

Theo Anh Minh (kiemsat.vn)

5. Phạt đến 40 triệu đối với hành vi bán SIM đã kích hoạt sẵn

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP để chấn chỉnh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện

Theo đó, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng trên mỗi số thuê bao, nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp viễn thông di động cung cấp dịch vụ cho chủ thuê bao có thông tin thuê bao không đúng quy định.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng trên mỗi điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, nhưng tổng số tiền phạt không vượt quá 200 triệu đồng đối với doanh nghiệp viễn thông di động chấp nhận giấy tờ không đúng quy định.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng với hành vi:

– Bán sim thuê bao di động khi không được doanh nghiệp viễn thông di động ký hợp đồng ủy quyền giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;

– Bán, lưu thông sim đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước;
– Bán, lưu thông trên thị trường thiết bị đầu cuối không dùng sim đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước;

– Mua bán, trao đổi hoặc sử dụng sim đa năng, thiết bị có chức năng kích hoạt sẵn dịch vụ cho sim thuê bao không cần phải bẻ sim để nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước cho sim thuê bao;

– Không đăng tải trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp dah sách các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc đăng tải danh sách không đầy đủ thông tin theo quy định;

Nghị định số 49 cũng quy định rõ đối với sim có thông tin thuê bao không đúng quy định, doanh nghiệp viễn thông phải thông báo liên tục trong ít nhất 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung theo quy định.

Theo Anh Minh (kiemsat.vn)

6. Rút ngắn thời gian đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hànhThông tư 02/2017/TT-BKHĐThướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nội dung chính củaThông tư 02/2017/TT-BKHĐTlà hướng dẫn trình tự thực hiện cơ chế liên thông giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài (gọi tắt là nhà đầu tư) và doanh nghiệp.

Lấy một dẫn chứng cụ thể để thấy rõ hơn tính thuận lợi và tiết kiệm của cơ chế này:

Theo quy định tại Điều 26 củaLuật Đầu tư năm 2014thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế nếu thuộc các trường hợp sau đây:

- Nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

- Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp sẽ dẫn đến nhà đầu tư, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế nhận vốn góp.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có văn bản thông báo chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư đó.

Sau khi đã có văn bản chấp thuận, nhà đầu tư mới có thể thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; Đồng thời, doanh nghiệp nhận vốn góp mới có thể hoàn thành hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, như: đăng ký thay đổi vốn điều lệ, đăng ký thay đổi thông tin cổ đông sáng lập; đăng ký thay đổi thành viên công ty,….

Cụ thể hơn, nhà đầu tư góp vốn để trở thành thành viên của một công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên mà thuộc các trường hợp nêu trên. Do đó, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nhận được văn bản chấp thuận về việc góp vốn.

Công ty nhận vốn góp có nghĩa vụ đăng ký thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới theo quy định chi tiết tại Khoản 1, Điều 45 củaNghị định 78/2015/NĐ-CPvề đăng ký doanh nghiệp. Thành phần hồ sơ yêu cầu phải có văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn và thủ tục này được giải quyết trong thời hạn 03 ngày.

Như vậy, để chính thức trở thành thành viên mới của công ty, nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đăng ký góp vốn; Sau khi nhận được văn bản chấp thuận thì cung cấp cho công ty nhận vốn góp để công ty hoàn tất hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên. Vị chi, là có thể mất 18 ngày để hoàn thành các thủ tục – khá mất thời gian.

Nay, theo cơ chế liên thông này, nhà đầu tư hoặc công ty nhận vốn góp có thể nộp chung hồ sơ đăng ký góp vốn và đăng ký thay đổi thành viên tại bộ phận giải quyết hồ sơ đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo trình tự giải quyết được hướng dẫn tại Điều 7 củaThông tư 02/2017/TT-BKHĐTthì cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đăng ký doanh nghiệp sẽ song song thực hiện giải quyết thủ tục thuộc thẩm quyền của mình thông qua việc trao đổi thông tin lẫn nhau.

Như vậy, lợi ích trước hết là nhà đầu tư, doanh nghiệp không phải lệ thuộc vào kết quả của thủ tục này để có thể bắt đầu thực hiện thủ tục khác. Thêm vào đó, là thời hạn giải quyết hồ sơ, trả kết quả sẽ được rút ngắn đáng kể; Vì, tuy có thời hạn giải quyết hồ sơ khác nhau nhưng 02 cơ quan cùng song hành giải quyết.

Thông tư 02/2017/TT-BKHĐTsẽ có hiệu lực từ ngày 15/6/2017 và hy vọng sớm được triển khai thực hiện trên toàn quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Theo Trọng Nhân (thuvienphapluat.vn)

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE