Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về vấn đề liên quan đến dự án Trại heo giống công nghệ cao

Ngày 02/06/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giải quyết một số vấn đề liên quan đến dự án Trại heo giống công nghệ cao của Công ty TNHH  Giống  - chăn nuôi Việt Thắng Bình Định. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án Trại heo giống công nghệ cao tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát, Giám đốc Công ty TNHH  Giống  - chăn nuôi Việt Thắng Bình Định trình bày và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 115/TB-UBND ngày 08/06/2017.

1 heo giong

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Công ty TNHH  Giống  - chăn nuôi Việt Thắng Bình Định tạm ngưng việc nhập heo về Trại heo giống công nghệ cao tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát; đồng thời khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh quy mô đầu tư của dự án về số lượng, chủng loại trong tháng 6/2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành liên quan tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Sớm triển khai xây dựng nhà máy chế biến súc sản tại tỉnh theo cam kết.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra nguồn gốc, chất lượng giống đối với số lượng heo do Công ty TNHH  Giống  - chăn nuôi Việt Thắng Bình Định đã nhập về Trại heo giống công nghệ cao tại xã Cát Lâm, huyện Phù Cát. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Công ty thực hiện đúng quy mô đầu tư của dự án. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn Công ty thực hiện đảm bảo công tác bảo vệ môi trường theo phương án đã được phê duyệt.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh