Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 28/02/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để sơ kết tình hình thực hiện nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạotại Thông báo số 22/TB-UBND ngày 06/03/2017.

nghi dinh 67

Ảnh minh họa

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện ven biển và  thành phố Quy Nhơntiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân về Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ, Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 47/2016/QĐ-TTg ngày 31/20/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và hướng dẫn ngư dân tiếp tục tham gia đăng ký vay vốn đóng mới tàu cá để đạt chỉ tiêu đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phân bổ. Tiếp tục chỉ đạo Tổ thẩm định tăng cường công tác thẩm định hồ sơ đăng ký vay vốn của ngư dân đảm bảo đúng đối tượng và nhanh chóng. Giao Chủ tịch UBND các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn và ngư dân để giải quyết những vướng mắc về thủ tục vay vốn nhằm giúp ngư dân được vay vốn trong thời gian sớm nhất, đồng thời giao phòng Tài chính phối hợp với các ngân hàng thương mại đôn đốc ngư dân để thu hồi nợ đến hạn, tổng hợp báo cáo UBND huyện chỉ đạo.

Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định chỉ đạo các ngân hàngthương mại tham gia chương trình tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP tích cực phối hợp với các cơ quan, UBND các huyện ven biển, thành phố Quy Nhơn để giải quyết những vướng mắc, sớm ký hợp đồng cho ngư dân vay vốn đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời yêu cầu các ngân hàng thương mại không đặt thêm các quy định khác ngoài những quy định do Bộ Tài chính đã ban hành khi thực hiện các thủ tục cho ngư dân vay vốn. Đối với các khoản nợ đến hạn của ngư dân, các ngân hàng thương mại phối hợp với Ban Chỉ đạo của các địa phương để đôn đốc, hướng dẫn ngư dân thực hiện theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện công tác thẩm định hồ sơ đề nghị vay vốn của ngư dân đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng đối tượng; đồng thời tiếp tục tổ chức đối thoại với ngư dân và các ngân hàng thương mại để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm giúp ngư dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ theo đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngân hàng thương mại làm việc với các cơ sở đóng tàu để thống nhất cơ chế giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ và thiết kế mẫu tàu khi thực hiện đóng mới tàu cá cho ngư dân. Khi phát hiện tàu đóng mới không đảm bảo về chất lượng, không đúng thiết kế mẫu kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh để có ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Đề nghị các ngân hàng thương mại tham gia chương trình tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tích cực thẩm định, cho vay vốn để ngư dân sớm được vay vốn theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP.  Yêu cầu Công ty Bảo hiểm PJICO sớm hoàn thành các thủ tục để xem xét trách nhiệm của các bên liên quan trong hợp đồng bảo hiểm thân tàu đối với tàu cá bị chìm trên vùng biển tỉnh Bình Thuận.

TL

VP UBND tỉnh