Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp với Công ty Lumino Capital về tìm hiểu đầu tư dự án viên nén gỗ và vùng nguyên liệu

Ngày 27/9/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp với Công ty Lumino Capital về  tìm hiểu đầu tư dự án viên nén gỗ và vùng nguyên liệu. Sau khi nghe Công ty Lumino Capital báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 204/TB-UBND ngày 02/10/2017.

1 Lumino Copy

Quang cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh và Công ty Lumino Capital

Theo đó, đồng ý chủ trương cho phép Công ty Lumino Capital tìm hiểu, khảo sát, xúc tiến đầu tư dự án viên nén gỗ và hợp tác phát triển vùng nguyên liệu trên địa bàn  tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và 03 Công ty TNHH MTV lâm nghiệp của tỉnh làm việc cụ thể với Công ty Lumino Capital để thỏa thuận hình thức liên doanh, liên kết hợp tác sản xuất viên nén gỗ và xây dựng vùng nguyên liệu theo quy định hiện hành của Nhà nước, báo cáo UBND tỉnh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn Công ty Lumino Capital các thủ tục thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh tại tỉnh, thông báo cho nhà đầu tư biết các chủ trương, chính sách của Nhà nước về đầu tư và chính sách của tỉnh về thu hút đầu tư và các chính sách khác để Công ty Lumino Capital biết về quyền lợi và nghĩa vụ  khi đầu tư tại tỉnh Bình Định.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh