Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/3/2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1335/UBND-KT về việc triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

1 duong truc

Nút giao thông Đường trục Khu kinh tế. (Nguồn: http://kktbinhdinh.vn)

Đối với dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, giao Ban QLDA giao thông tỉnh khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư và triển khai công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng ngoài hiện trường các đoạn còn lại để bàn giao cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh sớm triển khai thực hiện. Giao UBND huyện Phù Cát khẩn trương thông báo kế hoạch và phạm vi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án, để người dân biết, chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất để hạn chế thiệt hại về kinh tế khi triển khai dự án. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng của dự án theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó, tập trung ưu tiên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các vị trí công trình thoát nước và đường công vụ để thi công công trình thoát nước.

Đối với dự án Đường phía Tây tỉnh (ĐT.639B), đoạn Km130+00 – Km137+580, giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công xây dựng dự án, trong đó tập trung giải phóng mặt bằng để đảm bảo triển khai thi công xây dựng cầu Canh Vinh và cầu Nhị Hà. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, thiết bị máy móc đầy đủ để triển khai thi công cầu Canh Vinh, đồng thời, phải chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc mở đường công vụ, bãi đúc dầm, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công trong điều kiện thời tiết đang thuận lợi. Giao UBND huyệnVân Canh, UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo UBND xã Canh Vinh, Phước Mỹ tích cực phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và các đơn vị có liên quan trong việc xác nhận nguồn gốc đất, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng GPMB của dự án, nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án.

Đối với dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, đoạn ngã ba Long vân đến Bến xe liên tỉnh, yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tập trung tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chất lượng công tác thiết kế, thi công, đặc biệt là thi công Bê tông nhựa mặt đường, theo nội dung chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 2602/BGTVT-CQLXD ngày 14/3/2017; hàng tuần báo cáo tiến độ thi công cho UBND tỉnh để chỉ đạo; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc Công điện số 12/CĐ-BGTVT ngày 14/3/2017 của Bộ Giao thông vận tải; xử lý trách nhiệm của các đơn vị theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với một số hộ dân còn lại và bảo vệ thi công để đơn vị thi công triển khai dự án.

Dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1, giao Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương đôn đốc nhà thầu tập trung thiết bị, nhân lực để triển khai thi công công trình theo tiến độ quy định. Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 59/UBND-KT ngày 09/01/2017; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/4/2017. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tập trung triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các hộ còn lại để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triền khai dự án.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh