Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh về giải quyết đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho các tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 bị hư hỏng

1 sua tau thep

Ảnh minh họa.

Ngày 29/12/207, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giải quyết đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho các tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 bị hư hỏng nằm bờ sửa chữa. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo kết luậntại Thông báo 03/TB-UBND ngày 05/01/2018.

Theo đó, yêu cầu Công ty TNHH Nam Triệu và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương khẩn trương sửa chữa các tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP còn lại bị hư hỏng đến ngày 15/01/2018  phải hoàn thành, đồng thời phải đảm bảo chất lượng theo quy định. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện ven biển và UBND thành phố Quy Nhơn kiểm tra, giám sát việc sửa chữa của 02 Công ty.

Đối với các tàu đã được sửa chữa xong, giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp  với Cục đăng kiểm – Tổng cục Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và PTNT để sớm hàn thành thủ tục đăng kiểm tàu cá cấp phép hành nghề để ngư dân sớm đưa tàu vào khai thác; về việc đền bù thiệt hại cho các chủ tàu vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ bị hư hỏng phải nằm bờ để sửa chữa: UBND tỉnh hoanh nghênh Công ty TNHH Nam Triệu và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đã có thiện chí phối hợp với ngư dân để giải quyết, khắc phục những tồn tại do sự cố hư hỏng của các tàu vỏ thép trong thời gian vừa qua. Trong thời gian đến Công ty TNHH Đại Nguyên Dương và Công ty TNHH MTV Nam Triệu cử lãnh đạo vào trực tiếp làm việc, thỏa thuận, thống nhất với từng chủ tàu về kinh phí đề bù và hỗ trợ có lý và có tình để sớm giải quyết yêu cầu đền bù và hỗ trợ thiệt hại cho các chủ tàu. Đồng thời đề nghị các chủ tàu xem xét các thiệt hại hợp lý và trên cơ sở giải quyết có lý có tình của các công ty để thỏa thuận, thống nhất mức đền bù, hỗ trợ của công ty đóng tàu.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện ven biển và UBND thành phố Quy Nhơn tổ chức cuộc họp thống nhất về  các khoản đền bù thiệt hại giữa 02 công ty nêu trên và các ngư dân để giải quyết trên tinh thần thiện chí, hợp tác để sớm giải quyết dứt điểm sự việc trên đảm bảo minh bạch. Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại rà soát, cơ cấu lại nợ vay của các chủ tàu theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đề nghị các ngân hàng tiếp tục cho ngư dân vay vốn đóng mới tàu vật liệu mới theo quy định của Chính phủ. Giao Chủ tịch UBND các huyện ven biển và Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, 02 công ty đóng tàu và các ngư dân triển khai thực hiện.

TL

VP UBND tỉnh