Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về công tác phối hợp với đối tác Nhật Bản về việc giới thiệu sản phẩm cá ngừ đại dương tại TP. HCM

1 ca ngu dai duong

Ảnh minh họa.

Ngày 27/12/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn công tác phối hợp với đối tác Nhật Bản về việc giới thiệu sản phẩm cá ngừ đại dương tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 04/TB-UBND ngày 05/01/2018.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý với Kế hoạch phối hợp với đối tác Nhật Bản về việc giới thiệusản phẩm cá ngừ đại dương tại thành phố Hồ Chí Minh do Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất. Đồng thời trên cơ sở đề xuất của phía Nhật Bản, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị đặt mua 02 con cá ngừ đại dương đạt tiêu chuẩn để  chuyển giao cho đối tác Nhật Bản tại Khách sạn New World, thành phố Hồ Chí Minh. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chuẩn bị tài liệu trình chiếu Powerpoint và Logo Nhãn hiệu cá ngừ đại dương Bình Định để tham gia sự kiện nêu trên. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT liên hệ với trung tâm  tổ chức sự kiện thành phố Hồ Chí Minh để biết thông tin và thành phần cụ thể. Về thành phần tham gia sự kiện trên gồm lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và PTNT, Ngoại vụ, Công Thương, Du lịch, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Chi cục Thủy sản, Hội đồng hương Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT lập dự toán  gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

TL

VP UBND tỉnh