Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016

Ngày 9/5/2017, UBND Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 89/TB-UBND ngày 11/5/2017.

1thien tai

Ảnh minh họa

Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền của các cấp chính quyền các địa phương, các ngành chưa thực hiện tốt nên đã gây bị động, lúng túng trong việc phối hợp ứng phó với mưa lũ. Những địa phương thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền thì số người bị chết do nước lũ thấp, những địa phương thực hiện chưa tốt thì số người bị chết do nước lũ cao; Công tác trực ban, cảnh báo cho nhân dân trên địa bàn còn nhiều thiếu sót, bất cập. Một số nơi, chính quyền địa phương không bố trí lực lượng tại chỗ để hướng dẫn, cảnh báo cho nhân dân đi lại những khu vực ngập sâu, nước chảy xiết … nên đã gây ra những thiệt hại rất đáng tiếc về người; Việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” còn hình thức, không thực chất nên rất bị động, lung túng trong công tác ứng phó với mưa lũ. Nhiều nơi chưa có sự chuẩn bị chu đáo về lương thực, thực phẩm, nước uống và lực lượng tại chỗ để ứng cứu khi có tình huống xảy ra trên địa bàn nên đã gây rất nhiều khó khăn trong công tác ứng cứu khi mưa lũ xảy ra; Việc huy động phương tiện, lực lượng tại chỗ và nơi khác đến còn nhiều bất cập, thiếu nhất quán trong công tác chỉ đạo điều hành nên đã gây chậm trễ khi ứng cứu nhân dân trong mưa lũ. Việc di dời khẩn cấp nhân dân tránh lũ chưa triệt để; Đề nghị BCH Phòng chống thiên tai và TKCN các ngành, các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế để chuẩn bị ứng phó với tình hình thời tiết, thiên tai trong thời gian tới.

Năm 2017, theo nhận định, tình hình thời tiết, thiên tai có nhiều diễn biến bất thường. Để chủ động phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố sau Hội chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 ở địa phương mình. Kiện toàn BCH Phòng, chống thiên tai và TKCN các cấp, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Kịp thời rút kinh nghiệm công tác phòng chống thien tai trong thời gian vừa qua để có biện pháp chủ động ứng phó hiệu quả, kịp thời trong thời gian tới; Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung Phương án Phòng, chống thiên tai và TKCN của cấp mình với tinh thần sát thực tế và phê duyệt để triển khai thực hiện; Đặc biệt quan tâm đối với công tác phòng chống thiên tai cần xem công tác phòng là khâu chính, đóng vai trò quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phương án phòng chống thiên tai và TKCN của từng địa phương, đơn vị; Tập trung khắc phục những thiệt hại do thiên tai đã gây ra trong năm 2016. Đối với các địa phương bị sa bồi thủy phá diện tích đất sản xuất nông nghiệp cần tập trung chỉ đạo khắc phục sớm để đưa vào sản xuất, đối với những diện tích không thể khôi phục thì chỉ đạo chuyển đổi cây trồng cho phù hợp. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra việc khắc phục của các địa phương.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn các công trình thủy lợi, nhất là các hồ chứa; việc tiêu, thoát lũ của các con sông trên địa bàn tỉnh; việc vi phạm hành lang an toàn các công trình thủy lợi tại các địa phương; đề xuất phương án khắc phục, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm hoàn chỉnh bản đồ ngập lụt trên địa bàn tỉnh, Đề xuất xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm thiên tai trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở khoa học giúp cho công tác chỉ đạo, ứng phó với thiên tai của tỉnh chủ động, hiệu quả hơn.  Đề nghị Đài KTTV Khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của tỉnh, kịp thời thông báo các bản tin chính xác, cụ thể, có độ tin cậy cao để giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Đề nghị các đồng chí thành viên BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, các đồng chí trong BCH Phòng chống thiên tai và TKCN các địa phương tăng cường trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai nhằm triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và TKCN trong năm 2017.

TL

VP UBND tỉnh