Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại buổi làm việc với Công ty cổ phần Đường Bình Định

Ngày 27/07/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Đường Bình Định, nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau khi nghe Công ty cổ phần Đường Bình Định báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tạiThông báo số 161/TB-UBND ngày 04/08/2017.

1 duong

Ảnh minh họa

Theo đó, yêu cầu Công ty cổ phần Đường Bình Định trực tiếp làm việc với Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế huyện Tây Sơn để thống nhất các số liệu về nghĩa vụ thuế phải thực hiện đối với Nhà nước.

Đồng ý gia hạn, chưa thu hồi diện tích đất khoảng 20ha do UBND tỉnh cho Công ty cổ phần Đường Bình Định thuê làm trạm mía giống tại xã Bình Tân, huyện Tây Sơn. Đến hết ngày 31/8/2017, Công ty cổ phần Đường Bình Định không thực hiện trồng mía giống. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi diện tích đất nêu trên; Đối với diện tích đất 6,2ha đã giao Công ty cổ phần Đường Bình Định tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Công ty không còn nhu cầu sử dụng, thống nhất thu hồi. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, đề xuất UBND tỉnh; Công ty cổ phần Đường Bình Định phải thực hiện thanh toán tiền thủy lợi phí theo đúng cam kết với UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Đường Bình Định xây dựng kế hoạch và chính sách phù hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành liên quan để UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan hỗ trợ Công ty cổ phần Đường Bình Định trong việc phát triển vùng nguyên liệu mía phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty.  Đối với phần nhà máy mở rộng: đề nghị Công ty đầu tư máy móc, thiết bị mới, hiện đại để đảm bảo các điều kiện về môi trường, công nghệ. Đồng thời các Sở, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện để Công ty cổ phần Đường Bình Định hoạt động cho hiệu quả.

TL

VP UBND tỉnh