Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục Sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt do thiên tai

Ngày 08/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe tư vấn báo cáo về thiết kế bản vẽ thi công Hạng mục Sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt do thiên tai đối với Hệ thống kênh tưới Văn Phong thuộc dự án thành phần Kênh N24 – Hệ thống kênh tưới Văn Phong. Sau khi nghe đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 09/TB-UBND ngày 11/01/2018.

kenh tuoi

Ảnh minh họa

Theo đó, hệ thống kênh tưới Văn Phong bị sạt trượt mái kênh, hư hỏng một số đoạn và công trình trên kênh vào mùa mưa lũ năm 2016 do nhiều nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân chính như: địa hình, địa chất phức tạp; hệ thống ống thoát nước bị tắc; Tràn, xi phông không đủ mặt cắt thoát lũ; Kết cấu mái kênh không hợp lý có độ dốc lớn...

Về quan điểm chỉ đạo sửa chữa khắc phục hư hỏng phải đảm bảo an toàn công trình. Do đó yêu cầu Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT, đơn vị tư vấn thiết kế là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong công tác sửa chữa, khắc phục hư hỏng của Hệ thống kênh tưới Văn Phong. Toàn bộ hệ thống tiêu thoát nước, xi phông phải tính toán thiết kế theo đúng tần suất thiết kế lũ theo cấp công trình hiện tại. Căn cứ vào tần suất thiết kế để có biện pháp công trình về kích thước hình học và kết cấu kênh hợp lý. Đối với những đoạn kênh thiếu lọc (trước đây dùng vải địa kỹ thuật) thống nhất làm hệ thống lọc kiểu truyền thống, đơn vị tư vấn cần nghiên cứu có giải pháp chống mất nước ở cuối kênh. Đối với những đoạn kênh có chiều dài mái kênh bị hư hỏng ngắn (≤ 30m) cho thực hiện với hệ số mái bằng m=1. Đối với những đoạn có chiều dài bị hư hỏng lớn thực hiện với hệ số mái bằng m=1,5 để đảm bảo an toàn cho công trình. Tại vị trí kênh đắp Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT giám sát chặt đơn vị thi công, sử dụng đất có hàm lượng sét cao để đắp không sử dụng đất cát. Đồng ý cho bổ sung các công trình thu nước vào (tràn vào) và thoát nước ra (tràn ra) nhằm đảm bảo ổn định lâu dài cho công trình.Bổ sung các bậc tam cấp tại các vị trí điều tiết, xi phông. Các xi phông sau khi sửa chữa phải đảm bảo điều kiện thoát lũ. Lưu ý xi phông sau tràn hồ suối Chay khi thiết kế phải tính diện tích lưu vực và lưu lượng khi hồ xả tràn. Trong quá trình triển khai thiết kế tư vấn có thể đề xuất phương án thiết kế tối ưu hơn, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung quy trình quản lý vận hành công trình báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo an toàn công trình và đảm bảo nước tưới.

TL

VP UBND tỉnh