Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết thúc các dự án do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ

Ngày 04/01/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết thúc các dự án do Quỹ môi trường toàn cầu tài trợ thực hiện trên địa bàn tỉnh.Sau khi nghe Giám đốc quốc gia Quỹ môi trường toàn cầu và Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạotại Thông báo 10/TB-UBND ngày 11/01/2018.

tai tro

Ảnh minh họa

Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm, giúp đỡ của Quỹ môi trường toàn cầu, một số mô hình chuyển đổi cơ cầu cây trồng, bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô ven biển gắn với hỗ trợ sinh kế của cộng đồng dân cư đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả tích cực. Những mô hình này đã góp phần thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái và tạo việc làm, tăng  thu nhập cho người dân. UBND tỉnh đánh giá cao sự hợp tác của Quy môi trường toàn cầu về những việc làm trên cho tỉnh Bình Định và hy vọng trong thời gian tới, Quỹ môi trường toàn cầu sẽ tiếp tục quan tâm tài, giúp tỉnh Bình Định thực hiện nhiều môi hình mới. Để tiếp tục duy trì và nhân rộng những mô hình đã thực hiện trong thời gian vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo cơ đơn vị liên quan tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình đã được triển khai, tổ chức tổng kết rút kinh nghiệp để phổ biển, nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh.

 UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao cho HTX du lịch thủy sản Nhơn Hải cộng đồng  quản  lý, bảo vệ vùng rạn san hô tại Hòn Khô Nhỏ, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn. Giao UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các đơn vị liên quan và UBND xã Nhơn Hải tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ rạn san hô ven biển, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi đê cộng đồng dân cư tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch gắn với bảo vệ ran san hô ven biển.

TL

VP UBND tỉnh