Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Bàn giải pháp khi các cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đi vào hoạt động

Ngày 20/3/2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn giải pháp khi các cơ sở giết mổ động vật tập trung đi vào hoạt động. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 74/TB-UBND ngày 30/03/2018.

giet mo

Ảnh minh họa

Công ty TNHH Sản xuất chế biến thực phẩm Quy Nhơn, Công ty TNHH Thực phẩm sạch Bình Định đầu tư cơ sở giết mổ động vật tập trung trên địa bàn thành phố Quy Nhơn sau khi nghiên cứu chính sách kêu gọi đầu tư của tỉnh tại Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014, khi các cơ sở giết mổ động vật tập trung đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Do đó yêu cầu  Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải hướng  dẫn 2 Công ty thực hiện quy trình khép kín, có cơ sở pháp lý cho việc giết mổ tập trung (từ chuồng trại – vận chuyển – giết mổ - tiêu thụ) đảm bảo được nguồn thịt heo đến người tiêu dùng phải xuất phát từ các cơ sở giết mổ tập trung;  phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn rà soát các chính sách để đảm bảo có sự đồng thuận của các hộ giết mổ khi dừng hoạt động của các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn và các đơn vị liên quan kiểm soát quy trình giết mổ, chịu trách nhiệm kiểm tra và giám sát chất lượng sản phẩm sạch của 2 cơ sở giết mổ tập trung; xây dựng quy trình sản xuất, chăn nuôi sạch từ cơ sở chăn nuôi đến tiêu thụ sản phẩm; đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, tổ công tác liên ngành để triển khai thực hiện công tác giết mổ động vật tập trung trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tham mưu UBND tỉnh có các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

Giao UBND thành phố Quy Nhơn hoàn thiện Đề án Di dời các cơ sở giết mổ gia súc nhỏ lẻ trong khu dân cư vào Nhà máy giết mổ động vật tập trung tại thành phố Quy Nhơn, lấy ý kiến của các Sở, ngành có liên quan, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả; phối hợp các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giết mổ động vật trên địa bàn thành phố; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các chính sách đối với các hộ giết mổ nhỏ lẻ dừng hoạt động, chính sách hỗ trợ cho các cơ sở giết mổ động vật tập trung.

Bên cạnh đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh để gia hạn thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà máy giết mổ động vật tập trung. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan đề xuất nguồn kính phí để hỗ trợ cho 2 Công ty theo chính sách đã ban hành của tỉnh. Giao Công ty TNHH Sản xuất chế biến thực phẩm Quy Nhơn, Công ty TNHH Thực phẩm sạch Bình Định phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện tốt công tác đưa gia súc, gia cầm vào cơ sở giết mổ động vật tập trung. Phải thực hiện hoàn chỉnh các nội dung về môi trường trước khi đi vào hoạt động. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra khi đảm bảo các điều kiện mới cho hoạt động và chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát vấn đề môi trường của 2 cơ sở giết mổ nêu trên. Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan trong thời gian sớm nhất đảm bảo điều kiện đi vào hoạt động. Nghiên cứu các giải pháp chứng nhận sản phẩm thịt được giết mổ tại cơ sở để người tiêu dùng biết và sử dụng sản phẩm từ được đưa ra thị trường từ cơ sở giết mổ tập trung. Về lâu dài đề nghị 2 Công ty xem xét đầu tư bổ sung Nhà máy chế biến súc sản và nhà máy đông lạnh tại tỉnh để góp phần phát triển chăn nuôi của địa phương, gia tăng giá trị sản xuất cho Công ty. 

TL

VP UBND tỉnh