Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh

nong thon moi

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát trong việc hoàn thành các tiêu chí của các xã xây dựng nông thôn mới để điều chỉnh kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế; lập kế hoạch để phấn đấu trong năm 2016 có ít nhất 11 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đạt mức bình quân 14 tiêu chí/xã; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2016, để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo thực hiện. Phối hợp với Sở Nội vụ  và các đơn vị có liên quan xây dựng cơ chế thi đua, khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy tinh thần cho các xã xây dựng nông thôn mới; đồng thời hỗ trợ hướng dẫn các địa phương trong việc xây dựng cơ chế khen thưởng cho các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên mục về xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch và kinh phí được duyệt.  Tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và điều kiện thực tế tại các địa phương. Đẩy mạnh việc chọn lọc, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất đạt hiệu quả cao nhằm nâng cao thu nhập của người dân.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo Đồ án Quy hoạch Hệ thống Cảng cá Tam Quan

cang ca

Theo đó, cơ bản thống nhất phương án Quy hoạch do đơn vị tư vấn trình bày. Tuy nhiên đề nghị chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh phương án Quy hoạch với một số nội dung cơ bản như sau:

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện quản lý, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt

1 nuoc 2

Ngày 20/10/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC và việc giao quản lý, vận hành các công trình cáp nước sinh hoạt trên địa bàn nông thôn.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án sản xuất muối

1 muoi

Ngày 15/9/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án sản xuất muối theo công nghệ cao của Công ty cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Công ty báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự; 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

nong thon

Ngày 10/9/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới, kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016, trên địa bàn tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp;

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong việc giao đất Công ty cổ phần Thủy sản Việt -Úc

viet uc

Ngày 11/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì cuộc họp giải quyết vướng mắc trong việc giao đất Công ty cổ phần Thủy sản Việt - ÚcSau khi nghe báo cáo của sở Tài nguyên và Môi trường, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp; chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 174/TB-UBND ngày 13/8/2015.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh về tình hình quản lý khu vực cấm neo đậu tàu thuyền và khai thác, nuôi trồng thủy sản vùng ven biển

1 tau thuyen

Ngày 12/8/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc về tình hình quản lý khu vực cấm neo đậu tàu thuyền và khai thác, nuôi trồng thủy sản vùng ven biển thành phố Quy Nhơn. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn báo cáo tình hình quản lý bãi biển Quy Nhơn và đề xuất phương án di dời các phương tiện, dụng cụ đánh bắt, nuôi trồng tại Khu vực 1, 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn và ý kiến của các đại biểu tham dự; Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 172/TB-UBND ngày 12/8/2015.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp về một số chính sách phát triển thủy sản

1 thuy san

Ngày 03/8/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 168/TB-UBND ngày 10/8/2015.