Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân giai đoạn 2016-2020”

hội nông dán

Ngày 30/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dường cán bộ Hội Nông dân giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sau khi nghe lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 125/TB-UBND ngày 01/6/2016.

Ý kiến kết luận của PCT tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai xây dựng Nhà máy giết mổ động vật tập trung

GIÁT GIA SÚC

Ngày 20/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai xây dựng nhà máy giết mổ động vật tập trung của Công ty TNHH Thực phẩm sạch Bình Định trên địa bàn thành phố Quy NhơnSau khi nghe đại diện UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty TNHH Thực phẩm sạch Bình Định báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư và ýkiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 119/TB-UBND ngày 25/5/2016.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới

nông thôn mới

Ngày 09/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới các xã thuộc kế hoạch hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2016 Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới và và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 112/TB-UBND ngày 18/5/2016.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

ND 67

Ngày 29/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủSau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 99/TB-UBND ngày 12/5/2016.

Ý kiến kết luận của Lãnh đạo tỉnh về kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù Mỹ

nước sinh hoạt

Ngày 09/05/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và kiểm tra tình hình thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù MỹSau khi kiểm tra thực tế tại một số địa điểm và nghe báo cáo, kiến nghị của UBND huyện Phù Mỹ về tình hình nắng hạn xảy ra trên địa bàn huyện; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 101/TB-UBND ngày 12/5/2016.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể

kt tập thể

Ngày 07/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 79/TB-UBND ngày 19/4/2016.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp thông qua Đề án xây dựng Trung tâm cá KOI

cá KOI

Ngày 06/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp thông qua Đề án xây dựng Trung tâm cá KOI tại Bình Định. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 78/TB-UBND ngày 19/4/2016.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đường Bình Định

Cong ty Duong

Ngày 08/03/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi làm việc với Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Bình Định về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đường Bình Định trong thời gian tới.

 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về tiến độ thực hiện dự án đầu tư Trại heo giống

heo giong

Ngày 18/02/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn về tiến độ thực hiện dự án đầu tư Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng Bình Định của Công ty TNHH Giống – Chăn nuôi Việt Thắng Bình Định. Sau khi nghe lãnh đạo Sở báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư của công ty tại tỉnh và ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo 26/TB-UBND ngày 19/02/2016.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh

nong thon moi

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát trong việc hoàn thành các tiêu chí của các xã xây dựng nông thôn mới để điều chỉnh kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 và sau năm 2020 phù hợp với điều kiện thực tế; lập kế hoạch để phấn đấu trong năm 2016 có ít nhất 11 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới và đạt mức bình quân 14 tiêu chí/xã; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2016, để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến chỉ đạo thực hiện. Phối hợp với Sở Nội vụ  và các đơn vị có liên quan xây dựng cơ chế thi đua, khen thưởng thành tích xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy tinh thần cho các xã xây dựng nông thôn mới; đồng thời hỗ trợ hướng dẫn các địa phương trong việc xây dựng cơ chế khen thưởng cho các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên mục về xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch và kinh phí được duyệt.  Tập trung triển khai các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp và điều kiện thực tế tại các địa phương. Đẩy mạnh việc chọn lọc, nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất đạt hiệu quả cao nhằm nâng cao thu nhập của người dân.