Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

hồ chứa nước

 

Ngày 10/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi làm việc bàn về tiến độ triển khai dự án hồ chứa nước Đồng MítSau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án Hệ thống Kênh tưới Văn Phong, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 6 báo cáo các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án hồ chứa nước Đồng Mít; Ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 135/TB-UBND ngày 14/6/2016.

Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ - Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp

nôn nhiệp dn

Ngày 16/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi làm việc với Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV về Dự án “Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ - Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp”. Sau khi nghe đại diện Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 123/TB-UBND ngày 31/5/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp bàn việc giao quản lý, bảo vệ rừng phi lao phòng hộ

rừng phi lao

 

Ngày 01/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn việc giao quản lý, bảo vệ diện tích rừng phi lao phòng hộ tại Khu kinh tế Nhơn HộiSau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 132/TB-UBND ngày 10/6/2016.

Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân giai đoạn 2016-2020”

hội nông dán

Ngày 30/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dường cán bộ Hội Nông dân giai đoạn 2016-2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sau khi nghe lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 125/TB-UBND ngày 01/6/2016.

Ý kiến kết luận của PCT tại cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai xây dựng Nhà máy giết mổ động vật tập trung

GIÁT GIA SÚC

Ngày 20/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai xây dựng nhà máy giết mổ động vật tập trung của Công ty TNHH Thực phẩm sạch Bình Định trên địa bàn thành phố Quy NhơnSau khi nghe đại diện UBND thành phố Quy Nhơn, Công ty TNHH Thực phẩm sạch Bình Định báo cáo tiến độ triển khai dự án đầu tư và ýkiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 119/TB-UBND ngày 25/5/2016.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới

nông thôn mới

Ngày 09/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới các xã thuộc kế hoạch hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2016 Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới và và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 112/TB-UBND ngày 18/5/2016.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

ND 67

Ngày 29/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủSau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 99/TB-UBND ngày 12/5/2016.

Ý kiến kết luận của Lãnh đạo tỉnh về kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù Mỹ

nước sinh hoạt

Ngày 09/05/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp và kiểm tra tình hình thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Phù MỹSau khi kiểm tra thực tế tại một số địa điểm và nghe báo cáo, kiến nghị của UBND huyện Phù Mỹ về tình hình nắng hạn xảy ra trên địa bàn huyện; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 101/TB-UBND ngày 12/5/2016.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể

kt tập thể

Ngày 07/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 79/TB-UBND ngày 19/4/2016.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp thông qua Đề án xây dựng Trung tâm cá KOI

cá KOI

Ngày 06/4/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp thông qua Đề án xây dựng Trung tâm cá KOI tại Bình Định. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 78/TB-UBND ngày 19/4/2016.