Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa dự án nạo vét thông luồng tại cửa biển Đề Gi

1 đề Gi

Ngày 04/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì kiểm tra thực địa dự án nạo vét thông luồng tại cửa biển Đề Gi của Công ty CP Khoáng sản Kiến Hoàng. Sau khi nghe báo cáo của Công ty CP Khoáng sản Kiến Hoàng, Sở Xây dựng và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 183/TB-UBND ngày 15/8/2016.

Ý kiến kết luận của Lãnh đạo tỉnh về việc triển khai chủ trương xã hội hóa dự án xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cửa Hà Ra

trú bão

 

Ngày 01/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc triển khai chủ trương xã hội hóa dự án xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cửa Hà Ra, huyện Phù Mỹ. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 172/TB-UBND ngày 03/8/2016.

Kết luận của Lãnh đạo tỉnh về tình hình khai thác cát tại sông La Tinh

sông la

Ngày 15/7/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì họp bàn về tình hình khai thác cát tại sông La Tinh đoạn ranh giới giữa xã Cát Hanh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát với xã Mỹ Hiệp, xã Mỹ Tài huyện Phù Mỹ. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 165/TB-UBND ngày 19/7/2016.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về báo cáo tiến độ dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ

kè sạt lở

 

Ngày 05/7/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy NhơnSau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, nhà thầu báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luậntại Thông báo 162/TB-UBND ngày 12/7/2016.

Ý kiến kết luận của Lãnh đạo tỉnh về Quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định

rừng gỗ lướn

Ngày 15/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp về Quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035. Sau khi nghe Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp và nông thôn – Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 143/TB-UBND ngày 22/6/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

nong thon moi

Ngày 9/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới và và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 140/TB-UBND ngày 15/6/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

nong thon moi

Ngày 9/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới và và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 140/TB-UBND ngày 15/6/2016.

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc về dự án Hồ chứa nước Đồng Mít

hồ chứa nước

 

Ngày 10/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi làm việc bàn về tiến độ triển khai dự án hồ chứa nước Đồng MítSau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban quản lý dự án Hệ thống Kênh tưới Văn Phong, Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 6 báo cáo các nội dung liên quan đến việc triển khai dự án hồ chứa nước Đồng Mít; Ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 135/TB-UBND ngày 14/6/2016.

Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ - Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp

nôn nhiệp dn

Ngày 16/5/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi làm việc với Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV về Dự án “Tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ - Nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp”. Sau khi nghe đại diện Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 123/TB-UBND ngày 31/5/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp bàn việc giao quản lý, bảo vệ rừng phi lao phòng hộ

rừng phi lao

 

Ngày 01/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp bàn việc giao quản lý, bảo vệ diện tích rừng phi lao phòng hộ tại Khu kinh tế Nhơn HộiSau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 132/TB-UBND ngày 10/6/2016.