Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

1 thuy loi

Ngày 12/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về báo cáo Đề cương lập Dự án phát triển và quản lý bền vững khu vực đầm Thị Nại và bờ biển Quy NhơnSau khi nghe Lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 231/TB-UBND ngày 19/10/2016.


Ảnh minh họa

Ngày 12/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về báo cáo Đề cương lập Dự án phát triển và quản lý bền vững khu vực đầm Thị Nại và bờ biển Quy Nhơn. Sau khi nghe Lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 231/TB-UBND ngày 19/10/2016.

Theo đó, qua nghe báo cáo của Viện Khoa học Thủy lợi, giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo, lưu ý những nội dung sau: Về tên gọi Dự án thay đổi là: ”Xử lý hiện tượng bùn đen bãi biển Quy Nhơn và giải pháp thoát lũ khu vực đầm Thị Nại”.

Nhiệm vụ chủ yếu đặt ra: nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục hiện tượng bùn đen bãi biển Quy Nhơn. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tiêu thoát lũ khu vực đầm Thị Nại.

Về phạm vi nghiên cứu tập trung những vấn đề chủ yếu sau:  Đồng ý với kết cấu báo cáo do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã trình bày, lưu ý chỉ nên đề xuất từ 3-4 kịch bản để xác định trọng tâm vấn đề cần nghiên cứu; Về tiến độ thực hiện, yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương nghiên cứu, đến tháng 02/2017 đề xuất kết quả nghiên cứu xử lý hiện tượng bùn đen bãi biển Quy Nhơn. Về nội dung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tiêu thoát lũ khu vực đầm Thị Nại đến tháng 9/2017 yêu cầu đơn vị tư vấn đề xuất kết quả; Về kinh phí thực hiện, giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, lập dự toán kinh phí với tinh thần tiết kiệm, dự toán kinh phí được thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đồng ý về chủ trương cho phép Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện cơ chế chỉ định thầu để đối với Dự án nói trên.

TL

VP UBND tỉnh

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi Sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh

1 an toan thuc pham

Ngày 15/9/2016 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi Sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh và kết quả thực hiện Kế hoạch năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sau khi nghe đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả 01 năm triển khai Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh và kết quả thực hiện Kế hoạch năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi đi kiểm tra thực tế công trình đê biển Nhơn Lý, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn

1 de bien nhon ly

Ngày 22/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở của công trình đê biển Nhơn Lý, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn. Qua báo cáo đề xuất của UBND thành phố Quy Nhơn và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 191/TB-UBND ngày 23/8/2016.

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực địa dự án nạo vét thông luồng tại cửa biển Đề Gi

1 đề Gi

Ngày 04/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì kiểm tra thực địa dự án nạo vét thông luồng tại cửa biển Đề Gi của Công ty CP Khoáng sản Kiến Hoàng. Sau khi nghe báo cáo của Công ty CP Khoáng sản Kiến Hoàng, Sở Xây dựng và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 183/TB-UBND ngày 15/8/2016.

Ý kiến kết luận của Lãnh đạo tỉnh về việc triển khai chủ trương xã hội hóa dự án xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cửa Hà Ra

trú bão

 

Ngày 01/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về việc triển khai chủ trương xã hội hóa dự án xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cửa Hà Ra, huyện Phù Mỹ. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 172/TB-UBND ngày 03/8/2016.

Kết luận của Lãnh đạo tỉnh về tình hình khai thác cát tại sông La Tinh

sông la

Ngày 15/7/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu chủ trì họp bàn về tình hình khai thác cát tại sông La Tinh đoạn ranh giới giữa xã Cát Hanh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát với xã Mỹ Hiệp, xã Mỹ Tài huyện Phù Mỹ. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 165/TB-UBND ngày 19/7/2016.

Ý kiến kết luận của lãnh đạo tỉnh về báo cáo tiến độ dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ

kè sạt lở

 

Ngày 05/7/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy NhơnSau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, nhà thầu báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luậntại Thông báo 162/TB-UBND ngày 12/7/2016.

Ý kiến kết luận của Lãnh đạo tỉnh về Quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định

rừng gỗ lướn

Ngày 15/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp về Quy hoạch vùng sản xuất kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2035. Sau khi nghe Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp và nông thôn – Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 143/TB-UBND ngày 22/6/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

nong thon moi

Ngày 9/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới và và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 140/TB-UBND ngày 15/6/2016.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

nong thon moi

Ngày 9/6/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới các xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới và và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu có ý kiến kết luận tại Thông báo 140/TB-UBND ngày 15/6/2016.