Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách và hoạt động của BĐD HĐQT 6 tháng đầu năm 2017

1 an lao

Ngày 27/07/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì họp đánh giá tình hình hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách và hoạt động của BĐD HĐQT 6 tháng đầu năm 2017. Sau khi nghe Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tạiThông báo số 155/TB-UBND ngày 02/08/2017.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016

1thien tai

Ngày 9/5/2017, UBND Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 89/TB-UBND ngày 11/5/2017.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh

thue thit

Ngày 08/05/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì buổi làm việc họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình khó khăn trong sản xuất, chăn nuôi, tiêu thụ thịt heo và các giải pháp tháo gỡ khó khăn và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 84/TB-UBND ngày 09/05/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

quyet dinh

Ngày 04/05/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạotại Thông báo số 82/TB-UBND ngày 05/05/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh về tình hình thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư

du an

Ngày 10/04/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư và thực hiện quản lý dự ánSau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 62/TB-UBND ngày 17/04/2017.

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ngày 20/01/2017

1 ban dai dien

Ngày 20/01/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh chủ trì họp đánh giá tình hình hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách và hoạt động của BĐD HĐQT năm 2016. Sau khi nghe Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra kiểm toán nội bộ, kết quả hoạt động của BĐD HĐQT năm 2016 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận tại Thông báo số 16/TB-UBND ngày 15/02/2017.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kiểm kê rừng

1 kiem ke

Ngày 06/01/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến của các thành viên tham gia, Phó Chủ tịch UND tỉnh đã có ý kiến kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 03/TB-UBND ngày 16/01/2017.

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ

1 be

Ngày 24/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở và cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát lũ chống ngập úng hạ lưu sông Hà Thanh, thành phố Quy Nhơn.Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Nông nghiệp và PTNT tỉnh báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã có ý kiến kết luận tại Thông báo 254/TB-UBND ngày 25/11/2016.

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

1 thuy loi

Ngày 12/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về báo cáo Đề cương lập Dự án phát triển và quản lý bền vững khu vực đầm Thị Nại và bờ biển Quy NhơnSau khi nghe Lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 231/TB-UBND ngày 19/10/2016.


Ảnh minh họa

Ngày 12/10/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về báo cáo Đề cương lập Dự án phát triển và quản lý bền vững khu vực đầm Thị Nại và bờ biển Quy Nhơn. Sau khi nghe Lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi báo cáo, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 231/TB-UBND ngày 19/10/2016.

Theo đó, qua nghe báo cáo của Viện Khoa học Thủy lợi, giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo, lưu ý những nội dung sau: Về tên gọi Dự án thay đổi là: ”Xử lý hiện tượng bùn đen bãi biển Quy Nhơn và giải pháp thoát lũ khu vực đầm Thị Nại”.

Nhiệm vụ chủ yếu đặt ra: nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục hiện tượng bùn đen bãi biển Quy Nhơn. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tiêu thoát lũ khu vực đầm Thị Nại.

Về phạm vi nghiên cứu tập trung những vấn đề chủ yếu sau:  Đồng ý với kết cấu báo cáo do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã trình bày, lưu ý chỉ nên đề xuất từ 3-4 kịch bản để xác định trọng tâm vấn đề cần nghiên cứu; Về tiến độ thực hiện, yêu cầu đơn vị tư vấn khẩn trương nghiên cứu, đến tháng 02/2017 đề xuất kết quả nghiên cứu xử lý hiện tượng bùn đen bãi biển Quy Nhơn. Về nội dung nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tiêu thoát lũ khu vực đầm Thị Nại đến tháng 9/2017 yêu cầu đơn vị tư vấn đề xuất kết quả; Về kinh phí thực hiện, giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, lập dự toán kinh phí với tinh thần tiết kiệm, dự toán kinh phí được thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Đồng ý về chủ trương cho phép Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện cơ chế chỉ định thầu để đối với Dự án nói trên.

TL

VP UBND tỉnh

Ý kiến kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi Sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh

1 an toan thuc pham

Ngày 15/9/2016 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì buổi Sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh và kết quả thực hiện Kế hoạch năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sau khi nghe đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả 01 năm triển khai Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh và kết quả thực hiện Kế hoạch năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định