Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến kết luận của PCT Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

1 duong truc

Ảnh minh họa.

Ngày 07/06/2017, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh kết luận tại Thông báo 116/TB-UBND ngày 09/06/2017.

Đối với Dự án Tuyến Quốc lộ 19, đoạn cảng Quy Nhơn đến giao Quốc lộ 1, giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước và UBND các phường, xã có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu vực còn lại của dự án; trong đó, tập trung giải phóng mặt bằng khu vực nút Đống Đa – Hoa Lư, và các hộ dân còn lại của cầu Bà Di 2. Ban GPMB tỉnh làm việc với hộ Thái Hào về việc bố trí tái định cư cho phù hợp, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh kiểm tra, rà soát chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện theo đúng cam kết khi gia hạn hợp đồng; trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các cầu Hà Thanh 1, cầu Bà Di 2; triển khai thi công ngay cọc khoan nhồi mố M1 và dầm cầu Hà Thanh 1; lắp đặt lan can, đắp đất sau mố cầu Hà Thanh 6, 7, cầu Tuy Phước, . . . nhằm đảm bảo an toàn giao thông.  Giao UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Tuy Phước tích cực tham gia phối hợp, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường có liên quan khẩn trương thực hiện công tác xác nhận hồ sơ đất theo quy định, để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên các đoạn còn lại của dự án. Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc Nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan tập trung tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, hoàn thành dự án chậm nhất vào ngày 30/6/2017; khẩn trương tập trung hoàn thiện cầu Long Vân, mái taluy khu vực công viên gần nút giao thông Long Vân và nút giao thông đường Võ Liệu. Giao UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và triển khai kế hoạch bảo vệ thi công khu vực trước nhà ông Nguyễn Đủ, phường Nhơn Phú, hoàn thành trước 20/6/2017.

Đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D, đoạn Long Vân đến Bến xe liên tỉnh, giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh: Khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng  của dự án; trong đó tập trung ưu tiên các vị trí công trình thoát nước để sớm có mặt bằng thi công trong điều kiện thời tiết thuận lợi hiện nay. Giao Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng. Trong đó, đôn đốc nhà thầu thi công cầu Canh Vinh khẩn trương triển khai thi công cọc khoan nhồi và dầm cầu để đảm bảo tiến độ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời  đề xuất phương án điều chỉnh công tác tổ chức thi công, khi tiến độ thi công không đảm bảo theo kế hoạch. Các nhà thầu thi công tích cực phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh trong quá trình giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho biện pháp thi công các hạng mục công trình, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án. UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo UBND xã Phước Mỹ, phường Bùi Thị Xuân khẩn trương thực hiện công tác xác nhận nguồn gốc đất theo đúng quy định để làm cơ sở tính toán bồi thường, hỗ trợ thực hiện công tác GPMB và bố trí tái định cư.

Dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.639B, Đoạn Km137+580 – Km143+787, giao Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai thi công xây dựng công trình; đồng thời tổ chức bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng cho UBND thành phố Quy Nhơn để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc khẩn trương hoàn chỉnh quy hoạch Khu đô thị Long Vân trình cấp thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở tính toán kinh phí đầu tư của dự án BT. Dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với UBND huyện Phù Cát, khẩn trương hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án trong tháng 6/2017. Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất hoàn thành các thủ tục đầu tư cho cả hai giai đoạn phù hợp với quy định hiện hành; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị để triển khai thi công dự án, trong đó tập trung thi công các công trình thoát nước trên tuyến, nhất là cầu Cát Tiến và cầu Cát Chánh; chủ động phối hợp trong việc tạm mượn mặt bằng làm đường công vụ vào thi công các hạng mục của công trình.

Đoạn Km4 – Km18+500, giao Ban QLDA Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư BT theo đúng quy định; đồng thời, bàn giao cọc mốc giải phóng mặt bằng cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh phối hợp với các địa phương có liên quan khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Giao UBND huyện Phù Cát, thị xã An Nhơn chỉ đạo UBND các xã, phường có liên quan tích cực phối hợp trong việc xác nhận hồ sơ đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo quy định.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh