Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh về kết quả thẩm định chất lượng 18 tàu vỏ thép của ngư dân vay vốn đóng mới

1 vo tau thep

Ảnh minh họa.

Ngày 26/6/2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo kết quả thẩm định chất lượng 18 tàu vỏ thép của ngư dân vay vốn đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Sau khi nghe Tổ thẩm định và lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, ý kiến tham gia của các sở, các Hội, và UBND các huyện và UBND thành phố Quy Nhơn, ý kiến của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nam Triệu. Các ý kiến đã thống nhất về những hư hỏng của thân tàu, máy chính, máy phụ và các trang thiết bị trên tàu như Báo cáo số 2218/SNN-TS ngày 26/6/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT đã nêu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 127/TB-UBND ngày 29/06/2017.

Nội dung tin: Theo đó, yêu cầu Công ty TNHH MTV Nam Triệu, Công ty TNHH Đại Nguyên Dương khẩn trương bàn bạc với các chủ tàu vỏ thép bị hư hỏng do đơn vị mình đóng, căn cứ hợp đồng đã ký kết để xác định rõ những hư hỏng về máy móc, trang thiết bị, vỏ tàu theo kết luận của Tổ thẩm định, đồng thời phải lập biên bản cam kết với các chủ tàu có sự chứng kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT, phải khắc phục những hư hỏng trong thời gian sớm nhất để ngư dân giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, sớm ra khơi bám biển sản xuất. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT cử Tổ chuyên viên kỹ thuật cùng phối hợp, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Nam Triệu, Công ty TNHH Đại Nguyên Dương cộng tác chặt chẽ với Tổ chuyên viên kỹ thuật của Sở Nông nghiệp và PTNT. Việc sửa chữa phải đảm bảo những yêu cầu sau:

Đối với phần máy tàu, yêu cầu Công ty TNHH MTV Nam Triệu thay mới toàn bộ 10 máy chính không đồng bộ gồm: 05 máy S6R2-MPTA và 05 máy S6R-MPTA (kể cả máy của Ông Lê Hoài Thanh chưa được thẩm định nhưng cũng trang bị máy chính S6R-MPTA).  Thay mới máy chính DOOSAN cho Ông Trần Đình Sơn. Bổ sung các tài liệu chứng minh về sự khác biệt ký hiệu máy  giữa hồ sơ (4V222TIM) và thực tế (4VV222TIM) của 03 máy chính hiệu DOOSAN. Khắc phục và sửa chữa các máy phụ bị hư hỏng; Đối với phần vỏ tàu, yêu cầu Công ty TNHH MTV Nam Triệu khắc phục  đối với các tàu bị rỉ sét (với loại thép mà Công ty TNHH MTV Nam Triệu đã sử dụng đúng chủng loại thép cấp A) phải làm sạch bề mặt và sơn lại một phần hoặc toàn bộ tàu theo đúng quy trình bảo dưỡng tàu vỏ thép. Nếu các tàu kiểm tra các phần tôn vỏ không đạt thép cấp A thì kiểm tra và đánh giá lại toàn bộ tàu, thay thế lại các phần tôn vỏ không đạt thép cấp A.

Yêu cầu Công ty TNHH Đại Nguyên Dương khắc phục đối với các tàu bị rỉ sét (với loại thép mà Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đã sử dụng đúng chủng loại thép cấp A) phải làm sạch bề mặt và sơn lại một phần hoặc toàn bộ tàu theo đúng quy trình bảo dưỡng tàu vỏ thép; Các vỏ tàu đã thay thế thép Hàn Quốc bằng thép Trung Quốc của Công ty TNHH Đại Nguyên Dương phải thay lại bằng thép Hàn Quốc đảm bảo thép cấp A và các chỉ số cơ lý, hóa lý đạt tiêu chuẩn đóng tàu vỏ thép; Đối với phần trang thiết bị hàng hải, khai thác sữa chữa hoặc làm mới hệ thống hầm bảo quản bị hư hỏng do không thoát nước và kiểm tra gỉ sét lớp vỏ bên trong vỏ tàu của phần hầm bảo quản theo đúng QCVN 02- 13: 2009/BNNPTNT - Tàu cá - Điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản. Thay mới hệ thống điện khai thác cho 03 tàu theo đúng hợp đồng ký kết. Đối với máy dò ngang SONAR. Kiểm tra, thay mới và sửa chữa cho hai chủ tàu có hệ thống đầu dò bị hỏng của máy SONAR MAQ  và  SONAR FURUNO CH-37 và thay mới màn hình đồng bộ cho máy SONAR FURUNO CH-37.

 Yêu cầu Công ty TNHH MTV Nam Triệu và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương cung cấp đầy đủ các tài liệu vận hành, sử dụng: vỏ tàu, máy tàu, trang thiết bị hàng hải, khai thác và các điều khoản bảo hành rõ ràng cho từng chủ tàu. Phối hợp với các Công ty thiết kế đã thiết kế 17 tàu vỏ thép có trách nhiệm theo dõi thường xuyên các vấn đề thi công để kịp thời điều chỉnh các phát sinh, tính toán phù hợp và hoàn công cho tàu đúng với thực tế đã thi công. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Nam Triệu và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương hoàn trả tiền thiết kế mẫu tàu cho ngư dân.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và UBND thành phố Quy Nhơn thành lập Tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, chủng loại các loại máy móc, trang thiết bị trước khi Công ty TNHH MTV Nam Triệu và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương thay thế, sửa chưa, khắc phục những hư hỏng các tàu nêu trên. Chi phí phục vụ Tổ công tác hoạt động do 02 công ty này chi trả theo quy định hiện hành của Nhà nước. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và UBND thành phố Quy Nhơn kiểm tra, thống kê những thiệt hại của ngư dân do tàu bị hư hỏng, không ra khơi sản xuất, đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ, nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho các trường hợp này. Đề nghị Trung tâm Đăng kiểm tàu cá - Tổng cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT kiểm định chất lượng các tàu sau khi đã được Công ty TNHH MTV Nam Triệu và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương sửa chữa, khắc phục đủ điều kiện tham gia khai thác trên biển. Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bình Định báo cáo rõ về tình hình hư hỏng của 18 tàu vỏ thép được đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định và kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước xem xét kéo dài thời gian ân hạn trả nợ gốc và lãi vay và  dãn khỏan nợ vay đến hạn phải trả, giúp ngư dân bớt khó khăn do tàu nằm bờ sửa chữa. Giao Công an tỉnh báo cáo Bộ Công an về tình hình hư hỏng của 18 tàu vỏ thép được đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Định và đề nghị lập hồ sơ truy tố trước pháp luật các cơ sở đóng tàu gian dối, đặc biệt là Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đã không hợp tác với các cơ quan của tỉnh và ngư dân để khắc phục sự cố.

Giao Chủ tịch UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia, Hội Nghề cá tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn các chủ tàu nêu trên các thủ tục pháp lý để tiến hành khởi kiện Công ty TNHH Đại Nguyên Dương theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Nam Triệu và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đền bù thiệt hại cho các chủ tàu đủ để chi trả kinh phí cho ngân hàng trong thời gian tàu nằm bờ không ra khơi khai thác được.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh